Zoznam sezónnych zamestnaní je známy. Ide o oblasti výroby aj služieb

0 689
TASR/AP

Ministerstvo práce vyberalo odvetvia v oblasti sezónnych prác najmä na základe požiadaviek zamestnávateľov.

Od júla tohto roka nadobudla účinnosť vyhláška rezortu práce, ktorá ustanovila zoznam sezónnych zamestnaní. Úrady práce sa budú snažiť nájsť prácu najmä ľuďom evidovaným na úradoch práce. Zamestnať sa však budú môcť aj cudzinci, ak nebudú mať zamestnávatelia dostatok ľudí.

Ministerstvo práce vyberalo odvetvia v oblasti sezónnych prác najmä na základe požiadaviek zamestnávateľov. Ide o poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, priemyselnú výrobu, stavebníctvo, ako aj ubytovacie a stravovacie služby.

„V praxi to pre zamestnávateľov znamená, že pokiaľ nahlásia do informačného systému úradov práce ISTP voľné pracovné miesto s príznakom cudzinca, úrad má 15 dní na to, aby sa pokúsil zohnať vhodných uchádzačov o zamestnanie z úradov práce. Ak sa to nepodarí a zamestnávateľ splní stanovené podmienky a zdôvodní sezónnosť potreby zamestnania, tak je možné až na 180 dní počas 12 mesiacov zamestnať pracovníka z tzv. tretích krajín,“ vysvetlil generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR Marián Valentovič.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vníma vyhlášku ako veľmi dôležitú v procese sezónneho zamestnávania. Cieľom je tiež to, aby cudzinci na Slovensku pracovali legálne. „Očakávame, že umožníme rýchlejšie uplatnenie ľudí počas sezónnych prác na slovenskom trhu podľa potrieb jednotlivých odvetví. Práce sú a mali sme záujem vytvoriť podmienky a predpoklady pre to, aby sa aj títo ľudia na trhu práce mohli uplatniť,“ skonštatoval Richter.