Zo šiestich závodov trenčianskej Ozety zostal jediný v Topoľčanoch

0 902

Trenčín 21. marca (TASR) – V časoch najväčšieho rozmachu Odevných závodov Trenčín, neskôr Ozeta, pracovalo v šiestich výrobných závodoch na Slovensku (Trenčín, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Skalica, Tornaľa) viac ako 5000 zamestnancov. Dnes má spoločnosť Ozeta jeden výrobný podnik v Topoľčanoch s 350 zamestnancami, divíziu retail s 80 pracovníkmi a centrálny sklad v Trenčíne.

Ako TASR informoval marketingový riaditeľ Ozety, a. s., Michal Pilip, spoločnosť sa na domácom trhu špecializuje predovšetkým na voľnočasovú a formálnu pánsku konfekciu. Tá predstavuje viac ako 90-% podiel tovaru na plochách 22 značkových predajní na Slovensku. V prípade korporátneho šitia na zákazku a zahraničného exportu sú možnosti závodu ďaleko rozsiahlejšie. „Výrobný závod Ozeta Neo, a. s., vyváža dve tretiny svojej produkcie do zahraničia, najvýznamnejšími zákazníkmi sú okrem domáceho trhu krajiny Beneluxu a Škandinávie,“ priblížil Pilip.

Domáca produkcia sa podľa neho stáva čoraz žiadanejšou a postupne od konca roka 2013 prechádza obdobím renesancie. „Sme radi, že Slováci čoraz častejšie objavujú skutočnú kvalitu nielen v tradičných slovenských potravinách, ale aj v oblasti pánskej módy našej spoločnosti, ktorá po celé desaťročia patrí medzi európsku špičku. Najväčšími problémami odevného priemyslu na Slovensku sú nedostatok pracovnej sily a neschopnosť konkurovať výrobcom z Balkánu a Číny v oblasti cien, predovšetkým z dôvodu vysokej zaťaženosti výrobných podnikov odvodmi,“ zdôraznil marketingový riaditeľ.

Ako dodal, Ozeta prechádza v poslednom období intenzívnymi zmenami, rekonštrukciou i mnohými kľúčovými inováciami v odvetví. Vo výrobnom závode sa investície dotkli aj modernizácie strojového parku s cieľom zefektívniť prácu, zlepšiť pracovné podmienky, získať nových zákazníkov a trhy, ktorí požadujú stále náročnejšie a kvalitnejšie výrobky. „V maloobchodnej divízii pracujeme na sústavnom zlepšení prostredia predajní. V neposlednom rade investujeme aj do zlepšenia pracovného prostredia v centrálnom sklade. Naším zámerom je doplniť predajnú sieť na Slovensku a pokračovať v expanzii v Česku a ďalších krajinách strednej a východnej Európy,“ doplnil Pilip.

Podobne ako ostatné odevné spoločnosti na Slovensku, aj Ozetu trápi nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Učňovské a odborné školstvo v odbore krajčír/krajčírka zaniká pre nezáujem mladých ľudí o túto profesiu a existujúca odborná pracovná sila starne. Výrobcovia sú často nútení pracovať aj s nekvalifikovanou pracovnou silou z iných odvetví a potrebnú kvalifikáciu musí dodatočne zabezpečiť,“ uzavrel marketingový riaditeľ.