Zmeny v spôsobe výstavby budov vyžadujú nové, tzv. zelené profesie

0 721
Ilustračná snímka. FOTO: TASR/AP

Bratislava – Zmeny v spôsobe výstavby súvisiace s požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov budú vyžadovať nové, takzvané zelené profesie a vysokokvalifikovaných pracovníkov s teoretickým poznaním aj praktickými zručnosťami. Pre TASR to uviedla riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného a predsedníčka Združenia pre zatepľovanie budov Zuzana Sternová.

Štatistické údaje o podiele obnovených nebytových budov podľa nej nie sú známe. V posledných rokoch sa uskutočňovala obnova budov škôl najmä s využitím štrukturálnych fondov. Združenie pre zatepľovanie budov spracováva informácie o rozsahu obnovy bytových a rodinných domov. Do konca minulého roka bolo obnovených 58,33 % bytov v bytových domoch a 36,67 % bytov v rodinných domoch.

Sternová pripomenula, že významný podiel na podpore obnovy bytových budov má Štátny fond rozvoja bývania. Finančné prostriedky sa poskytujú pri splnení podmienok vytvárajúcich systémový rámec skĺbenia požiadaviek stanovených právnymi predpismi na energetickú hospodárnosť, požiadaviek technických noriem na tepelnotechnickú kvalitu stavebných konštrukcií a ďalších administratívnych požiadaviek.

Takýto proces podľa nej vytvára predpoklady na dosiahnutie očakávaných úspor energie, ale súčasne aj zabezpečenie požadovaného predĺženia životnosti stavebných konštrukcií a budov. Súčasťou procesu je aj odstraňovanie systémových porúch, napríklad obnova balkónov a lodžií s priaznivým dosahom na bezpečnosť pri užívaní budov.

„Rovnaký systémový prístup nie je vytvorený inými subjektmi poskytujúcimi úver na obnovu budov. V rovnakom rozsahu dôslednosti neboli vytvorené ani podmienky na obnovu nebytových budov pri poskytovaní finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov,“ upozornila Sternová.

Oproti minulosti poukázala na významný rozdiel v sortimente zabudovaných stavebných výrobkov a technických systémov. Sprísňujúcim sa požiadavkám sa postupne prispôsobujú výrobcovia a už dnes sú na trhu stavebné výrobky spĺňajúce požiadavky, ktoré budú platiť od roku 2021.

„Kombinácia samotných prvkov technických systémov s riadiacimi a kontrolnými systémami je oblasťou vyžadujúcou uplatnenie nových, zelených profesií. Rovnako uvádzanie stavebných výrobkov na vytvorenie stavebných konštrukcií budovy vyžaduje poznanie a zručnosti pracovníkov súvisiace s konkrétnymi systémami a technológiami,“ myslí si predsedníčka združenia.

Dodala, že splnenie predpokladov v oblasti energetickej hospodárnosti zásadne ovplyvňuje projektant. Zlepšenie kvality projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa nielen povoľujú stavby, ale sa majú aj zhotoviť, považuje za obrovskú výzvu.

„V žiadnom z procesov súvisiacich s výstavbou nemôže rozhodovať najnižšia cena. Splniť požiadavky na energetickú hospodárnosť budov znamená skĺbenie všetkých procesov výstavby. Všetci účastníci musia niesť zodpovednosť, lebo najlepšou kontrolou kvality zhotoveného diela by mali byť nízke účty za spotrebovanú energiu,“
uzavrela Sternová.