Zmeny v dávkach nezamestnanosti a garančnom poistení budú od 1.7.2017

0 4603
Ilustračné foto

Bratislava – Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na rozdiel od iných dávok, ktoré sa menia k 1. januáru, maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Najbližšie sa teda zmení k 1. júlu 2017.

Od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 je maximálna suma mesačnej dávky v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní 900 eur a v mesiaci, ktorý má 30 dní, je to 871 eur.

Podobne je to s termínmi aj pri dávke garančného poistenia. Maximálna výška tejto dávky závisí od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa a toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2016 do 30. júna 2017 je maximálna výška dávky garančného poistenia 2649 eur.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.