Zmenenú výšku poistného treba uhradiť do 8.novembra

0 564
Bratislava 27. septembra – Sociálna poisťovňa už oznamuje živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2015 ich odvodovú povinnosť od 1. októbra 2016.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra 2016 a trvá po 30. septembri 2016 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2015 mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, dosiahli za rok 2015 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5148 eur a k 1. októbru 2016 vykonávajú podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť na základe platného oprávnenia alebo vykonávajú napr. činnosť umelca, autora, športovca bez oprávnenia. Sociálna poisťovňa oznamuje vznik poistenia, zmenu vymeriavacieho základu a zánik poistenia ak SZČO poistenie trvalo k 30. júnu 2016. Za obdobie júl, august a september 2016 platí poistné rovnako ako platila za obdobie do júna 2016.  K 1. októbru 2016 sa jej odvodová povinnosť prehodnotí na základe údajov z daňového priznania za rok 2015.

Poistenie jej zanikne k 30. septembru 2016, ak sú jej príjmy  v sume 5148 eur alebo menej, poistenie jej pokračuje aj po 30. septembri 2016, ak sú jej príjmy vyššie ako 5148 eur a suma jej odvodovej povinnosti a teda suma poistného, sa určí na základe údajov z daňového priznania za rok 2015.

Ak SZČO poistenie k 30. júnu 2016 netrvalo, na základe výšky príjmov z daňového priznania za rok 2015 sa určí, či jej poistenie vznikne k 1. októbru 2016. Poistenie vznikne, ak sú jej príjmy vyššie ako 5148 eur.

Zmenenú výšku poistného za október 2016 je potrebné uhradiť do 8. novembra 2016. SZČO tak majú dostatok času na to, aby si v príslušnej pobočke riešili prípadné nezrovnalosti.

Ak SZČO oznámenie zo Sociálnej poisťovne v uvedenej lehote nedostane, má možnosť osobne alebo telefonicky kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta svojho trvalého pobytu.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa upozorňuje aj na to, že SZČO, ktoré majú trvalý príkaz na platenie poistného v banke, a ktorým sa za obdobie od 1. októbra 2016 zmení výška mesačného poistného, aby si príkaz na novú sumu poistného včas zmenili. Vyhnú sa tak zbytočným problémom s prípadným narastaním dlhu na poistnom.“ Radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.