Životné minimum sa od 1. júla opäť nemení

1 1695
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava  – Životné minimum, ktoré má vplyv na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok, zvýšenie na minimálny dôchodok a tiež na exekučné zrážky z dôchodkovej dávky, sa nebude meniť ani od 1. júla 2016. Nemení sa už tretí rok a po 30. júni 2016 zostáva tiež v nezmenenej sume 198,09 eura.

Jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, alebo, ak si poistenec sporil v 2. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z 1. piliera a predčasného starobného dôchodku z 2. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Keďže sa životné minimum ani od 1. júla nemení, naďalej platí, že nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 237,80 eura mesačne.

Pri výkone exekučného rozhodnutia zrážkami z dôchodkovej dávky sa nesmie zraziť základná suma, ktorou je 100 % životného minima. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti nebude vykonávať prepočet exekučných zrážok, pretože výška exekučnej zrážky a vyplácaného dôchodku zostáva aj po 1. júli 2016 nezmenená.

Životné minimum ovplyvňuje aj sumu minimálneho dôchodku. Sumu minimálneho dôchodku ovplyvňuje, okrem ďalších skutočností, aj životné minimum platné 1. januára príslušného kalendárneho roka. Pretože sa nemení, od 1. januára 2017 sa nezmení ani suma minimálneho dôchodku.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.