Živnostníkov opäť upozornili na nezaplatené poistné za február 2016

0 826
Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava – V marci 2016 živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) dostali zo Sociálnej poisťovne 16.963 správ formou sms alebo e-mailu, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli, že za február nezaplatili poistné včas alebo v správnej výške. V nasledujúcich dňoch po oznámení nedoplatku SZČO uhradili na účty pobočiek Sociálnej poisťovne spolu 333.990 eur.

Sociálna poisťovňa v marci informovala o nedoplatkoch všetkých živnostníkov na Slovensku, ktorí majú v tejto inštitúcii aktuálne kontakty – mobilné číslo alebo e-mail. Rozosielanie správ je služba poisťovne, ktorá živnostníkom pripomína aktuálny nedoplatok za predošlý mesiac.

Je v záujme všetkých odvádzateľov poistného, aby si v pobočkách SP aktualizovali kontaktné údaje a reagovali na správu o nedoplatku. Úhradou poistného včas a v riadnej výške, prípadne čo najrýchlejším vyrovnaním dlhu možno predísť narastaniu penále za každý deň omeškania platby a ďalším zákonným krokom pri vymáhaní dlhu (napríklad exekúcii) zo strany poisťovne.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.