Živnostníci platia poistné k 8. januáru ešte po starom

0 601

Povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) teda živnostníci a ostatné zárobkovo činné osoby k termínu splatnosti 8. január 2018 platia poistné za december 2017.

To znamená vo výške, ako ho platili doteraz. Zmena vo výške poistného z dôvodu zmeny minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu nastane k 8. februáru 2018, kedy zaplatia poistné za január 2018. Túto zmenu vo výške poistného im oznámi Sociálna poisťovňa počas januára.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.