Živnostníci-dôchodcovia neplatia invalidné poistenie

0 988
Ilustračné foto

Bratislava 18. augusta (TASR) – Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatne samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorým bolo v týchto dňoch doručené oznámenie o ich odvodových povinnostiach od júla 2015 a ktorí už majú priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, že neplatia poistné na invalidné poistenie.

Takéto SZČO a živnostníci si pri platení poistného znížia mesačnú výšku poistného, ktorá je vyčíslená v aktuálne doručovaných oznámeniach, o poistné na invalidné poistenie. Táto informácia sa nachádza v spomínaných oznámeniach, ktoré treba dôsledne prečítať. Ak je napríklad v oznámení uvedené, že výška poistného na sociálne poistenie je 136,57 eura a táto SZČO má priznaný starobný dôchodok, výšku poistného si zníži o poistné na invalidné poistenie, teda o 24,72 eura. To znamená, že mesačne bude od júla 2015 platiť poistné vo výške 111,85 eura.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.