Žilina spustí sociálny taxík pre zdravotne postihnutých ľudí

0 783
Ilustračná snímka

ŽILINA -Mesto Žilina spustí na začiatku tohto roka prepravnú službu pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím alebo obmedzenou schopnosťou pohybu.

<i>“Obstarali sme špeciálne upravené osobné auto s kotvením a hydraulickou plošinou. Myslím si, že bude plne vyťažené, pretože bude fungovať ako sociálny taxík. A voziť ľudí, ktorí sú či už ťažko postihnutí alebo ktorí majú problém s pohybom,“</i> informoval primátor Žiliny Igor Choma.

Doplnil, že mesto chce v tomto roku sprevádzkovať aj Denný stacionár na Námestí Janka Borodáča na sídlisku Vlčince. <i>“Bude určený pre ľudí, odkázaných na pomoc inej osoby a na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas pracovného dňa. Čiže, taká škôlka pre seniorov. Je to štandardná vec, ktorá vo svete funguje, preto ju chceme zaviesť. Zdá sa, že o takúto službu bude veľký záujem,“</i> uviedol žilinský primátor.

V minulom roku zabezpečilo mesto opatrovateľskú službu v domácom prostredí pre 138 ľudí a donášku stravy do domácnosti pre 374 ľudí. Stravu poskytovalo prostredníctvom jedální na Námestí Janka Borodáča, Lichardovej ulici a výdajní v Denných centrách na Ulici Andreja Kmeťa a v Strážove. <i>“Priemerný mesačný počet vydaných obedov bol 18.734. Je to naozaj obrovské číslo. Musím povedať, že nám jedálne praskajú vo švíkoch. Ale sťažnosti na kvalitu jedál sú minimálne,“</i> dodal Choma.