Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna

0 682
Ilustračné foto

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti sa podáva vždy len jedna, a to aj v prípade, ak mal žiadateľ uzatvorených viac pracovných pomerov. Sociálna poisťovňa mu pri posudzovaní žiadosti automaticky zohľadní odvedené poistné zo všetkých poistných vzťahov, čo sa odrazí aj vo vyššej sume samotnej dávky v nezamestnanosti.

Je to rozdielna situácia, aká platí pri poskytovaní dávok z nemocenského poistenia, kde pri takomto súbehu poistení podáva žiadateľ toľko žiadostí, koľko má poistných pomerov.

Žiadateľ podáva žiadosť o dávku v nezamestnanosti po zaevidovaní sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska.

„Zákon o sociálnom poistení stanovuje, že obdobie poistenia v nezamestnanosti sa pri súbežných poistných vzťahoch započítava len raz. Ak bol napríklad človek po celý rok povinne poistený v dvoch zamestnaniach, na účely nároku na dávku v nezamestnanosti sa mu započíta toto obdobie len raz, teda započíta sa mu 365 dní. Pri výpočte dávky sa však do úvahy vezmú vymeriavacie základy z oboch poistných vzťahov, prihliadať sa nebude len na tú sumu zaplatenú v súčte z oboch poistení, ktorá presahuje rámec maximálneho vymeriavacieho základu stanoveného pre daný rok,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Denný vymeriavací základ v prvom polroku 2018 predstavuje maximálne 59,9672 eura. Maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní, je teda 929,50 eura a v mesiaci, ktorý má 30 dní, predstavuje 899,60 eura.

Od začiatku roka 2018 sa zjednotili podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti pre všetkých poistencov a tiež obdobie vyplácania dávky na šesť mesiacov. Nárok na dávku majú poistenci, ktorí boli poistení najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.