Zhodnocovanie bioodpadov má zvýšiť zamestnanosť

0 659
Ilustračné foto. TASR - Henrich Mišovič

Bratislava – Zhodnocovanie bioodpadov prinesie viac práce pre ľudí s nízkou kvalifikáciou. Zhodli sa na tom účastníci dnešného stretnutia k projektu Valorg. Slovensko sa na ňom podieľa spolu s Belgickom, Cyprom, Francúzskom a Španielskom.„Zhodnocovanie odpadov je v súčasnosti nositeľom nových pracovných miest,“ povedala Agnes Guth Costa, riaditeľka francúzskeho leadpartnera Régie des Ecrivains. Zamestnať tak možno podľa jej slov aj ľudí s najnižšou kvalifikáciou.

„Téma je pálčivá najmä pre samosprávy, pretože od prvého januára je v platnosti nový zákon o odpadoch,“skonštatovala Anna Szuhová, riaditeľka CKV Consult, leadpartnera projektu za Slovensko. Kým v minulosti zelený odpad samosprávy neriešili, teraz je to už ich povinnosťou. Bioodpad tvorí v Európskej únii okolo 40 percent z celkovej produkcie komunálnych odpadov, čo predstavuje asi 60 miliónov ton ročne. Podiel je rovnaký aj na Slovensku, na jedného Slováka pripadá približne 128 kilogramov bioodpadu.

Využitie odpadu má teraz pomôcť vytvoriť nové pracovné miesta. Pomôcť tomu chce aj projekt Valorg, do ktorého sa zapojila akademická obec, samosprávy či súkromná sféra. Vzniknú tak programy na vzdelávanie dlhodobo nezamestnaných, ktorí by mali nájsť prácu v oblasti zhodnocovania bioodpadov. Skúsenosti z projektu by sa mali preniesť aj do praxe pri tvorbe zelených pracovných miest, avizovala Katarína Dubovanová, vedúca sekcie služieb zamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Európska únia sa v súčasnosti snaží zmeniť na tzv. recyklujúcu spoločnosť a v čo najväčšej možnej miere využiť odpad ako druhotný zdroj pre ďalšiu udržateľnú výrobu a spotrebu. Slovensko je v súčasnosti na chvoste spomedzi krajín EÚ v separovaní a recyklovaní odpadov. V súčasnosti u nás väčšina odpadov končí na skládkach, a to aj nelegálnych. Zmeniť to má nový zákon o odpadoch.