Železnice dajú od septembra štipendiá študentom Žilinskej univerzity

0 731

Žilina 27. augusta (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) spúšťajú od septembra 2016 projekt štipendií pre študentov vybraných študijných odborov Žilinskej univerzity (ŽU). TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

Doplnila, že ide o pilotný projekt, ktorý sa v budúcnosti rozšíri o ďalšie vysoké školy technického smeru. „Študentom tretích až piatych ročníkov vybraných odborov budú ŽSR platiť mesačne štipendiá a vysokoškoláci navyše získajú istotu zamestnania po dokončení vysokej školy najmenej na tri roky,“ vysvetlila hovorkyňa ŽSR.

Cieľom pilotného projektu je podľa nej riešiť personálne potreby ŽSR pri získavaní vyškolených zamestnancov v nosných profesiách s celoslovenskou pôsobnosťou. „Program poskytovania štipendií sa týka piatich vybraných fakúlt ŽU – Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojníckej fakulty, Fakulty elektrotechniky, Stavebnej fakulty a Fakulty riadenia a ekonomiky. O štipendium môžu požiadať študenti od tretieho ročníka. Študenti so študijným priemerom do 1,5 dostanú štipendium 150 eur mesačne a so študijným priemerom do 2,5 štipendium 120 eur. Zároveň sa študent zaviaže, že po skončení vysokej školy bude v ŽSR pracovať najmenej tri roky a ŽSR mu garantujú istotu práce,“ dodala Pavliková.

„Spoluprácou s vysokými aj strednými školami máme ambíciu získať absolventov škôl na vybrané pracovné pozície v rámci ŽSR, ktorých máme v súčasnosti nedostatok. Naším cieľom je poskytnúť zároveň študentom možnosť odbornej praxe už počas štúdia a následne im vytvoriť podmienky pre kariérny rast v rámci našich odborných útvarov,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Tibor Šimoni.

ŽSR týmto projektom rozširujú nedávno schválený štipendijný program zameraný na stredné školy, kde cieľovou skupinou budú od septembra 2016 žiaci 3. a 4. ročníkov stredných odborných škôl, s ktorými majú ŽSR podpísané rámcové zmluvy o vzájomnej spolupráci. „Po dovŕšení 18 rokov môžu dostávať 100 eur mesačne počas školského roka, ak budú mať priemer známok do 2,5. Zároveň sa zaväzujú pracovať na ŽSR tri roky po skončení školy,“ uzavrela Pavliková.