Zamestnávatelia pri zasielaní evidenčných listov robia často chyby

0 599

Sociálna poisťovňa sa v praxi často stretáva s prípadmi, keď si zamestnávatelia neplnia svoju povinnosť zasielať jej elektronicky evidenčné listy dôchodkového poistenia(e-ELDP). Okrem toho v nich robia veľa chýb, ktoré sťažujú poisťovni ďalší postup pre včasné a riadne vybavenie žiadostí o jednotlivé dávky.

„Pripomíname zamestnávateľom, že od 1. januára 2017 sú už všetci povinní zasielať elektronické e-ELDP prostredníctvom e-Služieb Sociálnej poisťovne. Neplatí to len pre veľmi špecifickú a úzku skupinu zamestnávateľov, ktorí majú udelenú výnimku. Zamestnávatelia vyplňujú e-ELDP buď využitím manuálneho vstupu, alebo môžu odoslať XML súbor vygenerovaný z ich mzdového systému,“ radí Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Podľa neho najčastejšími chybami, ktoré robia zamestnávatelia, sú nesprávne uvedené údaje o vymeriavacom základe, období dôchodkového poistenia, dátume vzniku či dátume zániku pracovného vzťahu, uvádzanie údajov o viacerých pracovných vzťahoch na jednom evidenčnom liste dôchodkového poistenia alebo nesprávny zápis údajov, ak mal zamestnanec prerušené dôchodkové poistenie.

Pomerne častý je však aj nesprávny zápis údajov, ak zamestnankyňa alebo zamestnanec čerpali rodičovskú dovolenku, ako aj vyhotovenie evidenčného listu dôchodkového poistenia za zamestnanca s nepravidelným príjmom.