Zamestnávatelia na poistnom za december doplatili vyše 3,7 milióna eur

0 441

Po živnostníkoch posielala v januári a vo februári 2018 Sociálna poisťovňa upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom za december 2017 aj zamestnávateľom. Poslala 32.042 SMS a emailov pre 22.338 zamestnávateľov. Správy ich upozorňovali na dlžné poistné vo výške 20.575.795 eur.

Zamestnávatelia po týchto upozorneniach doplatili 3.755.400 eur, ktoré Sociálna poisťovňa získala bez ďalších administratívnych úkonov a finančných nákladov na vymáhanie. Ide o 18,25-% úspešnosť z celkovej upozorňovanej sumy.

Správy o aktuálnom nedoplatku sú službou Sociálnej poisťovne. Odvádzatelia poistného, teda zamestnávatelia a SZČO, ktorí majú nahlásené aktuálne kontakty, sa takto rýchlo dozvedia o nedoplatku. Ak dlh čo najskôr vyrovnajú, vyhnú sa narastaniu penále za každý deň meškania platby a neskoršiemu vymáhaniu dlhu.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.