Zamestnanosť a mzda v priemysle medziročne vzrástli

0 715
Bratislava 12. decembra (TASR) – Zamestnanosť v októbri 2016 medziročne vzrástla vo vybraných trhových službách o 8,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 6,8 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 5,8 %, priemysle o 3,6 %, doprave a skladovaní o 2,6 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,1 % a v ubytovaní o 1,5 %. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Počet zamestnaných osôb v októbri 2016 v porovnaní s októbrom 2015 klesol vo veľkoobchode o 4,3 %, maloobchode o 0,7 % a v stavebníctve o 0,4 %.

V priemere za desať mesiacov roka 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 vzrástla zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 5,9 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,7 %, priemysle o 3,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,2 %, stavebníctve o 1,5 %, ubytovaní o 1,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1 % a v doprave a skladovaní o 0,2 %. Klesla vo veľkoobchode o 4,9 % a v maloobchode o 1 %.

Mzda sa v októbri 2016 medziročne zvýšila v priemysle o 1,5 % na 960 eur

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v októbri 2016 oproti októbru 2015 vo veľkoobchode o 6,2 % na 857 eur, ubytovaní o 5,3 % na 672 eur, maloobchode o 4,8 % na 635 eur, vybraných trhových službách o 4,8 % na 883 eur, doprave a skladovaní o 2,9 % na 847 eur, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,3 % na 396 eur a v priemysle o 1,5 % na 960 eur. Informoval o tom dnes Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Medziročne klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 3 % na 1716 eur, stavebníctve o 1,7 % na 649 eur a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,1 % na 910 eur.

Priemerná reálna mesačná mzda v októbri 2016 medziročne vzrástla vo veľkoobchode o 6,5 %, ubytovaní o 5,6 %, vybraných trhových službách a maloobchode zhodne o 5,1 %, doprave a skladovaní o 3,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,6 %, priemysle o 1,8 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,2 %. Znížila sa v informačných a komunikačných činnostiach o 2,7 % a v stavebníctve o 1,4 %.

V priemere za desať mesiacov roka 2016 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2015 sa mzda zvýšila v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,9 % na 916 eur, ubytovaní o 5,4 % na 662 eur, veľkoobchode o 5,3 % na 856 eur, vybraných trhových službách o 5,1 % na 854 eur, doprave a skladovaní o 4,8 % na 835 eur, maloobchode o 4,5 % na 624 eur, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,5 % na 395 eur, stavebníctve o 4,1 % na 639 eur a v priemysle o 3,1 % na 970 eur. Klesla len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 % na 1724 eur.

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v predaji a oprave motorových vozidiel o 7,5 %, ubytovaní o 6 %, veľkoobchode o 5,9 %, vybraných trhových službách o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,4 %, maloobchode a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 5,1 %, stavebníctve o 4,7 % a v priemysle o 3,7 %. Pokles bol len v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 %.