Zamestnanci sú podľa KOZ slabo odškodňovaní, ak trpia chorobami z povolania

0 765
Na archívnej snímke prezident KOZ Jozef Kollár. TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Málo dovolenky na regeneráciu, slabé odškodňovanie zamestnancov, ktorí trpia chorobami z povolania, či šetrenie nákladov na úkor pracovníkov. To sú len niektoré problémy zamestnancov vo firmách na Slovensku, ktoré odhalila situačná správa o stave zamestnaneckého prostredia.

Vypracovala ju Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. „Zamestnávatelia veľmi kriticky hodnotia, ako sa na Slovensku ťažko podniká. Ale doteraz sa nikto nezaoberal tým, ako sa na Slovensku ťažko pracuje,“ priblížil dôvody vypracovania správy na dnešnej tlačovej konferencii prezident KOZ Jozef Kollár.

Podľa jeho slov cieľom správy je poskytnúť ucelený obraz o pracovných podmienkach zamestnancov, ich odmeňovaní, odborovej organizovanosti vo firmách, o formách podnikovej sociálnej politiky, ako aj o finančných nákladoch vynaložených na zaistenie bezpečnosti ochrany zdravia pri práci zamestnancov.

Správa pokrýva deväť oblastí. Odborári sa napríklad pozreli na to, aké sú zmluvné vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ako sú odmeňovaní, ale aj na to, ako majú nastavený pracovný čas a čas odpočinku. Ukázalo sa napríklad, že ženy majú stále problém zamestnať sa a taktiež sú aj slabšie ohodnocované ako muži. „Je evidentné, že na úkor zamestnancov sa šetria náklady firiem,“ uviedol ďalej Kollár.

Podľa KOZ sa ukázalo tiež, že v niektorých firmách sú stále nízke mzdy. „Zákonník práce umožňuje dohodnúť lepšie podmienky v kolektívnych zmluvách. Plnenie nad rámec zákona však nie je úplne uspokojivé,“ poznamenal prezident KOZ SR.

Z hľadiska pracovného času je snahou odborárov ho znížiť. Ale Kollár uviedol, že viaceré firmy, ak znížia pracovný čas, v kolektívnych zmluvách to nezdôvodnia tým, že je to v dôsledku neúmerného zaťaženia zamestnancov, ale skôr to považujú za benefit pre nich. „Nie je ani vysoké percento dovolenky na regeneráciu, pritom je známe, že oddýchnutý človek úplne inak pracuje,“ poznamenal Kollár.

Správa ukázala, že je len veľmi malé percento zamestnancov odškodnených pre tzv. choroby z povolania.„Odškodňuje sa 300 zamestnancov chorých z povolania ročne, čo je veľmi málo. Je veľa skrytých alebo nevyhodnotených chorôb. Ľuďom na pracoviskách vznikajú aj psychické problémy,“ pripomenul Kollár.

Firmy by tiež mali dávať pracovníkom viac prostriedkov na rekondičné pobyty a rekreáciu. KOZ SR v správe analyzovala aj to, ako firmy vyplácajú ľuďom odstupné. „Zamestnávatelia sa snažia tlačiť na pracovníkov, aby odišli na dohodu, aby im nemuseli vyplácať odstupné. V tejto oblasti to tiež nie je úplne ružové,“ podotkol prezident KOZ SR.

Podľa jeho slov však táto situačná správa nepoukazuje len na negatíva vo firmách. „Nie je všetko negatívne voči zamestnávateľom. Sú aj oblasti, kde sa objavujú pozitíva,“ dodal Kollár. Zlepšuje sa napríklad prístup k zamestnancom v tých firmách, v ktorých funguje kolektívne vyjednávanie.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Michal Svítok