Zamestnanci aj firmy s odloženým priznaním môžu dať 2 % neziskovkám

0 363
daňové priznanie, ilustračné foto. FOTO TASR/Michal Svítok

Bratislava 19. apríla (TASR) – Zamestnanci, ale aj podnikatelia, ktorí si odložili daňové priznanie k dani z príjmov na apríl, môžu časť dane z príjmu do konca apríla poukázať neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Vybrať si môžu organizáciu z registra prijímateľov dane pre rok 2015, ktorý vedie Notárska komora SR.

„Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania aj o vystavenie tlačiva ‚Potvrdenie o zaplatení dane‘, si z tohto potvrdenia vedia vypočítať 2 % z dane a tie poukázať neziskovým organizáciám alebo nadáciám. Daňovému úradu podľa miesta svojho bydliska predkladajú tlačivo vyhlásenia, v ktorom uvedú, ktorej neziskovej organizácii máme peniaze poslať. Doručiť ho treba do 30. apríla,“ vysvetľuje hovorkyňa finančnej správy (FS) SR Patrícia Macíková. Týka sa to aj tých, ktorí si odložili podanie daňového priznania o mesiac a podávajú ho najneskôr do konca apríla.

Priamo v príslušnej časti tlačiva daňového priznania je oprávnený ten, kto ho podáva, k príjmom dosiahnutým v roku 2014 vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať právnickej osobe, ktorú tam uvedie ako prijímateľa. Vyhlásenie musí podpísať a daňovému úradu doručiť do konca apríla.

Vyšší podiel zo zaplatenej dane, a to 3 %, môže poukázať, len ak v roku 2014 odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckej činnosti a predloží o tom aj písomné potvrdenie. Podiel poukázanej dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, pre jedného prijímateľa je najmenej 3 eurá, ak ho poukazuje fyzická osoba a 8 eur v prípade právnickej osoby. Postup je popísaný aj na webovej stránke www.rozhodni.sk.