Zahraničné SZČO by mali Sociálnej poisťovni oznámiť výšku príjmov a výdavkov

0 499
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Zahraničnou samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) sa na účely sociálneho poistenia rozumie samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva svoju činnosť v inom členskom štáte EÚ, EHP a Švajčiarska, ale v oblasti sociálneho zabezpečenia sa na ňu na základe nariadenia Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Od januára 2015 majú tieto SZČO povinnosť do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky oznamovať Sociálnej poisťovni (SP) výšku príjmov a výdavkov. V bežnom roku tak majú urobiť najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Na oznámenie týchto skutočností SP pripravuje pre zahraničné SZČO tlačivo, dovtedy však oznamuje výšku príjmov a výdavkov prostredníctvom neformálneho listu. List je potrebné adresovať pobočke Sociálnej poisťovne v mieste trvalého, prechodného alebo iného pobytu zahraničnej SZČO na území Slovenskej republiky. Ak zahraničná SZČO nemá na Slovensku pobyt, list adresuje pobočke SP v mieste podnikania na území Slovenska.

Ak má viacero miest podnikania, list adresuje Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava. Ak nemá na Slovensku miesto podnikania a je v SP prihlásená ako zamestnanec, miestne príslušná je pobočka, kde je zahraničná SZČO aktuálne prihlásená ako zamestnanec. Ak nie je možné určiť miestne príslušnú pobočku podľa vyššie uvedených kritérií, list je potrebné adresovať Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava.

TASR informoval Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

 

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Radovan Stoklasa