Za dva mesiace schválila Sociálna poisťovňa 557 splátkových kalendárov

0 478
TASR/Michal Svítok
Ilustračné foto.

Od 1. januára platia pre dlžníkov Sociálnej poisťovne nové pravidlá pri povoľovaní splátkových kalendárov. Od januára 2018 môže poisťovňa povoliť splátky dlžných súm poistného až na 24 mesiacov oproti 18 mesiacom, čo platilo do 31. decembra 2017.

Ako informoval TASR hovorca poisťovne Peter Višváder, podmienkou na povolenie takéhoto splátkového kalendára je predpoklad, že v uvedenom období bude dlžník schopný zaplatiť dlžné sumy a okrem toho žiadateľ o splátkový kalendár musí byť schopný riadne odvádzať poistné, ak je aktívnym odvádzateľom poistného. Splátkový kalendár môže byť dlžníkovi schválený aj v prípade, že v čase žiadosti oň už nie je odvádzateľom poistného.

V prvých dvoch mesiacoch roku 2018 schválila Sociálna poisťovňa 557 splátkových kalendárov v celkovom objeme 11,01 milióna eur. Ide o výrazný nárast v porovnaní s januárom a februárom 2017, keď Sociálna poisťovňa povolila splátkové kalendáre v 96 prípadoch za 433.000 eur.

Podľa Višvádera cieľom Sociálnej poisťovne nie je pri splácaní dlhu likvidovať dlžníka, ale umožniť mu ďalšiu existenciu, respektíve činnosť a pritom vymôcť svoju pohľadávku.

Dlžník je povinný rešpektovať splátkový kalendár. Ak nedodrží termín splátky alebo zaplatí nižšiu sumu, ako má predpísané v splátkovom kalendári, respektíve si neplní svoje bežné odvodové povinnosti, splátkový kalendár sa ruší a celý dlh sa stáva okamžite splatný.