Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neplatí

0 497
Ilustračné foto

Odmena za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie nie je podľa zákona o dani z príjmov, príjmom zo závislej činnosti, ktoré zakladajú postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia.

Z tohto dôvodu predsedovia volebných komisií, členovia a ani zapisovatelia volebných komisií nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca.

„To znamená, že v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov nemajú tieto osoby ani obce voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Obec ich z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ktorý vedie Sociálna poisťovňa, a z vyplatenej odmeny neodvádza poistné na sociálne poistenie. Uvedené osoby ani obce nemajú voči Sociálnej poisťovni ani žiadne oznamovacie povinnosti,“uviedol Peter Višváder, hovorca poisťovne.