Vzrastie hranica mesačného príjmu pre zamestnanca s odvodovou úľavou

0 595
TASR/AP

Bratislava – Zamestnanec a zamestnávateľ zamestnanca, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný, si môže uplatňovať odvodovú úľavu. Ide o tých, ktorí boli vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Uviedli to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia Sociálnej poisťovne.

Uplatniť si odvodovú úľavu môžu aj tí, ktorí boli v evidencii najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a majú pobyt v najmenej rozvinutom okrese. Odvodová úľava znamená, že nemusia platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti pri splnení zákonom ustanovených podmienok. Jednou z nich je aj neprekročenie hranice mesačného príjmu zamestnanca.

Výška hraničného mesačného príjmu zamestnanca v pracovnom pomere, resp. štátnozamestnaneckom pomere so vznikom v roku 2017 pri uplatňovaní odvodového bonusu sa zvyšuje na najviac 591,61 eura z doteraz platnej sumy 574,86 eura.