Výpisy z 2. piliera zasielajú správcovské spoločnosti

0 552
Foto: TABLET.TV

Výpisy z 2. piliera o nasporených prostriedkoch zasielajú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), a nie Sociálna poisťovňa. Je povinnosťou DSS zaslať svojim sporiteľom výpis z ich osobných dôchodkových účtov k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka.

Okrem toho, ako informoval TASR hovorca poisťovne Peter Višváder, ak sporiteľ o to požiada, je DSS povinná bezplatne poskytnúť raz ročne sporiteľovi písomné vysvetlenie k výpisu z osobného dôchodkového účtu. Výpisy DSS posiela na poslednú známu adresu trvalého pobytu sporiteľa, zmeny pobytu je preto potrebné DSS oznámiť.

V súvislosti s výpismi zo sporenia v 2. pilieri je teda potrebné kontaktovať príslušnú DSS. Sociálna poisťovňa vedie výpisy z individuálnych účtov poistencov, ktoré dokumentujú priebeh poistných vzťahov a vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na sociálne poistenie. Nielenže umožňuje poistencom pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu prostredníctvom svojho webového sídla, ale na požiadanie poistenca výpis zašle aj listom.

V súvislosti s 2. pilierom poskytuje informácie len vtedy, ak vzniknú nezrovnalosti pri postupovaní príspevkov zo Sociálnej poisťovne do DSS.