Vreckové dnes dáva deťom každý druhý Slovák

1 856
TASR/Michal Svítok

Bratislava – Vreckové svojim deťom dnes dáva takmer 50 % Slovákov. Podľa psychológov je kľúčom k úspechu pravidelnosť. Podľa nich je pre deti ľahšie naučiť sa hospodáriť s peniazmi, keď spočiatku dostávajú vreckové raz za týždeň. Vtedy sa im oveľa ľahšie zvažuje, či dnes svoje peniaze minú alebo nie a ako dlho potrvá, kým zase nejaké dostanú.

Výška vreckového by sa mala odvíjať jednak od toho, na čo sú tieto peniaze určené a tiež od finančnej situácie rodiny. „Menej je viac a aj tá najlepšie situovaná rodina robí dieťaťu medvediu službu, keď má prístup k zbytočne veľkej sume peňazí, pretože dieťa to nenúti hospodáriť s nimi,“ tvrdí detský psychológ Róbert Braciník.

Podľa neho je vhodné dohodnúť sa s dieťaťom na tom, že keď chce minúť väčšiu sumu, čo je pre 6- až 8-ročné dieťa aj 5 eur, bude o tom vopred informovať rodičov. Ich úlohou je s dieťaťom trpezlivo debatovať o vhodnosti kúpy, o tom, či je vec za primeranú cenu a či ju skutočne potrebuje.

Aby sa dieťa naučilo s peniazmi naozaj hospodáriť, malo by byť schopné presne vymenovať, na čo vreckové minulo a tiež, koľko jednotlivé položky stáli. Psychológovia neodporúčajú dávať deťom peniaze za dobré známky alebo pomoc v domácnosti. Vreckové má byť suma peňazí fixnej výšky, ktorú dostáva pravidelne – v mladšom veku raz týždenne, žiak druhého stupňa raz za dva týždne a starší žiaci a študenti by už mali s peniazmi vedieť vyjsť na mesačnej báze. Za extra prácu, ako je napríklad vysávanie auta alebo pomoc v záhrade u babky, môže byť extra pláca.

Malé deti vo veku 6 až 10 rokov netušia, ako peniaze fungujú, aká je ich hodnota. Preto by v tomto veku mali dostávať malé vreckové s tým, že ho budú míňať podľa presne dohodnutých pravidiel pod kontrolou rodičov.

Deti od 11 až 15 rokov už môžu mať svoj bankový účet a k nemu platobnú kartu. Sú schopné zapamätať si PIN číslo a je dôležité, aby sa naučili pracovať nielen s hotovosťou, ale napríklad aj s platobnou kartou.

„Keď používajú aj kartu, nemusia so sebou nosiť veľa hotovosti, čím sa znižuje riziko straty alebo krádeže. Aj pre rodičov je praktické, že môžu vreckové posielať na účet dieťaťa z vlastného účtu a zároveň mať cez internet banking prehľad o tom, ako ich dieťa míňa. Navyše môžu dieťaťu v prípade núdze – napríklad, keď sa niečo udeje na školskom výlete – prevodom na jeho účet okamžite poskytnúť potrebnú sumu peňazí,“ zdôrazňuje Vladimír Hriz z VÚB.

TASR informovala Alena Walterová z VÚB.