Vlani rástli pomalšie mzdy dôchodcom, najviac stúpli mladým ľuďom

0 780
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – V minulom roku rástli mzdy pomalšie u vyšších príjmových skupín a u dôchodcov. Naopak, mladým ľuďom s príjmom pod úrovňou minimálnej mzdy rástol príjem nadpriemerne.

Z hľadiska pohlaví sa medziročne znížila príjmová medzera medzi ženami a mužmi. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

V roku 2014 priemerná mzda v hospodárstve vzrástla podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR o 4,1 %. „Podľa individuálnych údajov Sociálnej poisťovne (SP) priemerný rast dobre zachytáva bežného človeka s platom nad 500 eur vo veku medzi 35 až 60 rokov bez ohľadu na región,“ konštatovala RRZ. Ako ďalej rada uviedla, pozitívom je, že nárast miezd vlani sa netýka len úzkej skupiny zamestnaných ľudí, ale dotkol sa väčšiny pracujúcich.

Ako ďalej vypláva z analýzy, tempo rastu príjmu s rastúcim vekom klesalo. „Úrovni rastu priemernej mzdy publikovanej ŠÚ SR zodpovedá hodnota rastu príjmu osôb vo veku 35 až 60 rokov. Osobám do 35 rokov rástol príjem rýchlejším tempom, ako vykazuje priemerná štatistika,“ uviedla rada. Dôvodom podľa RRZ je to, že študenti v roku 2013 pracujúci popri štúdiu na čiastočné úväzky mohli vlani získať prácu na plný úväzok, ako aj to, že absolventom s nástupným platom v roku 2013 mohla vzrásť vlani mzda.

Dôchodcom rástol príjem pomalšie, a to bez ohľadu na výšku zárobku. „Vylúčiť sa nedá vplyv znižovania úväzkov. Zaujímavosťou je takzvaný jubilejný efekt, keď osobám vo veku 50 rokov vzrástol príjem nadpriemerne. Údaje naznačujú vplyv vyplateného odchodného osobám odchádzajúcim na dôchodok vo veku 60 a 62 rokov,“konštatovala v analýze rozpočtová rada.

Z regionálneho hľadiska ľuďom rástli príjmy na celom Slovensku. Najvyššie príjmy, ale aj najvyššie mzdové rozdiely boli v Bratislavskom kraji. Naopak, najnižšie mzdy a pomerne malé mzdové rozdiely boli v Prešovskom kraji.

Medziročne vzrástli mzdy aj naprieč všetkými odvetviami. „Vo väčšine odvetví platí, že medziročný rast príjmu sa pohyboval na úrovni rastu priemernej mzdy v ekonomike,“ priblížila RRZ. Rýchlejšie rástli mzdy ľuďom pracujúcim v odvetviach, akými sú finančné sprostredkovanie, verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie, školstvo, ako aj v niektorých odvetviach priemyslu. Naopak, pomalšie rástli príjmy v odvetví výroba a rozvod elektriny, plynu a vody.

RRZ sa pozrela aj na platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Ukázalo sa, že platové rozdiely medzi pohlaviami sa znížili. Príčinou je to, že ženy mali vyšší medziročný rast príjmu, a to v dôsledku častejších zmien v pracovných úväzkoch.

Zároveň sa ukázalo, že najčastejšie menili prácu práve nízkopríjmoví ľudia. „Medzi fluktuantmi sú zastúpené tak osoby s príjmom zo zamestnaneckého pracovného pomeru, ako aj z dohôd,” priblížila RRZ. Práve mladí ľudia pritom boli vlani tí, ktorí najčastejšie menili zamestnanie. „Trh práce vo vysokom počte opúšťajú osoby vo veku odchodu na dôchodok, ktorí prostredníctvom vyplateného odchodného, prípadne aj odstupného, zvyšujú príjem tejto vekovej kategórie,“ doplnila RRZ.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Radovan Stoklasa