Vlani bolo v Prešovskom kraji viac nezamestnaných mužov ako žien

0 404
Ilustračné foto
Ilustračné foto

Prešov – Najvyšší počet nezamestnaných na Slovensku bol v minulom roku v Prešovskom kraji, za ním nasledoval Banskobystrický kraj. Z vyše 69.000 nezamestnaných v Prešovskom kraji bolo viac ako 39.000 mužov a vyše 30.000 žien. Uviedla to Zuzana Horaničová z prešovského pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Z hľadiska vekových skupín bolo najviac nezamestnaných v tomto kraji vo vekovej skupine 25 až 34 rokov. Ich počet bol 23.800, čo predstavuje približne tretinu (34,4 %) z celkového počtu nezamestnaných v kraji. Druhú najpočetnejšiu skupinu – 19,9 % – tvorili osoby vo veku 35 až 44 rokov. Vo vekovej skupine 15 až 24 rokov bolo zaznamenaných približne 12.900 nezamestnaných, len asi o 300 menej ich bolo v skupine 45 až 54-ročných.

V Prešovskom kraji bolo v roku 2014 najviac nezamestnaných v skupine s nižším stredným vzdelaním, tí tvorili 35,8 % z celkového počtu. Najmenej, 10,5 %, bolo nezamestnaných s ukončeným vysokoškolským vzdelaním.

Počet nezamestnaných v roku 2014 v SR podľa Výberového zisťovania pracovných síl predstavoval v priemere 358.000 osôb, pričom medziročne poklesol o 7,1 %.

„Nezamestnaní podľa Výberového zisťovania pracovných síl sú všetky osoby, ktoré nemajú žiadnu platenú prácu, v posledných štyroch týždňoch si aktívne hľadali prácu alebo si prácu už našli a do zamestnania nastúpia v priebehu troch mesiacov, a tí, ktorí sú schopní nastúpiť do práce najneskôr do dvoch týždňov. Tieto osoby môžu, ale nemusia byť evidované na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie. Miera nezamestnanosti, ktorá vyjadruje podiel počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívneho obyvateľstva, dosiahla v roku 2014 hodnotu 13,2 % a medziročne sa znížila o 1 percentuálny bod,“ povedala Horaničová.

Najvyššiu mieru nezamestnanosti vykazovali Banskobystrický (18,3 %) a Prešovský kraj (17,5 %). Miera nezamestnanosti v tomto kraji prevyšovala priemer za SR o 4,3 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť medziročne podľa Horaničovej klesla vo všetkých krajoch, okrem Trnavského, kde sa zaznamenal nárast o 1,4 %. Najvýraznejší pokles v rámci krajov bol v Košickom (o 16,6 %) a v Nitrianskom kraji (o 9,5 %).