Viete, ako sa vyhnúť neserióznym agentúram? Poradí vám rezort práce

0 521
Ilustračné foto. TASR - Henrich Mišovič
Bratislava – Opatrovatelia, ktorí sa rozhodnú pracovať v Rakúsku, by mali dodržiavať niekoľko zásad, aby sa vyhli neserióznym sprostredkovateľským agentúram. Obozretní by mali byť už pri podpise zmlúv. Môžu tak predísť budúcim komplikáciám.
Odporúčajú to zástupcovia Hospodárskej komory, skupina Personenbetreuung vo Viedni, ktorí vypracovali v spolupráci s rezortom práce tzv. základnú informáciu pre opatrovateľov. V nej upozorňujú na niekoľko zásad, ktorými by sa mali opatrovatelia riadiť, aby sa vyhli problémom.

Sprostredkovateľské agentúry so sídlom v Rakúsku musia od roku 2016 dodržiavať prísnejšie pravidlá pri výkone činnosti. „Agentúry so sídlom na Slovensku zatiaľ nemajú zákonnú povinnosť tieto pravidlá dodržiavať, avšak seriózne slovenské agentúry sa už teraz dobrovoľne riadia rakúskymi pravidlami,“ uvádza sa v dokumente. Každá agentúra by mala byť riadne zaregistrovaná firma alebo živnostník, a to buď na Slovensku alebo v Rakúsku. Toto si môže opatrovateľ overiť v obchodnom alebo živnostenskom registri, taktiež si môže vyžiadať platnú registráciu od agentúry. „Opatrovateľ by si mal dať podrobne vysvetliť oblasť jeho pôsobenia, ako aj povolené činnosti. Agentúra musí vopred informovať o jej službách a cenách,“ odporúčajú odborníci.

Práca opatrovateľa je v Rakúsku riadená živnostenským zákonom. Opatrovateľ by si preto mal dať pozor na agentúry, ktoré mu ponúkajú prácu na slovenský pracovný pomer. „Práca na pracovný pomer so slovenskou agentúrou nie je v Rakúsku legálna,“ upozornili odborníci. Väčšina agentúr navyše ohlasuje opatrovateľom živnostenské oprávnenie v Rakúsku a vybavuje s tým spojené náležitosti. Pre tieto úkony potrebujú agentúry plnú moc. Opatrovatelia by si mali žiadať kópiu splnomocnenia, potrebné je tiež si vždy vyžiadať od agentúry všetky originály dokumentov a v neposlednom rade je dôležité aj samotné naštudovanie pracovnej zmluvy. Tú by si mali vyžiadať od agentúry ešte pred začiatkom výkonu práce.

Písomná zmluva s agentúrou by mala obsahovať minimálne meno, adresu a IČO agentúry s uvedením kontaktnej osoby, začiatok a dobu trvania zmluvy, ale aj transparentný rozpis ponúkaných služieb, výšku a splatnosť ceny za ponúkané služby, ako aj podmienky ukončenia zmluvy.

Každý opatrovateľ musí za uhradený poplatok agentúre dostať platný daňový doklad. „Opatrovatelia by si mali dať pozor na odlišnosti. Pri prevodoch musí ísť o firemný a nie súkromný účet,“ upozorňujú odborníci.

Obozretní by mali byť aj pri výplate honoráru za vykonanú prácu. „Opatrovatelia by mali byť opatrní pri agentúrach, ktoré si s klientom dohodnú vyplatenie vášho honoráru na účet agentúry. Agentúra za nich nesmie odvádzať sociálne a zdravotné poistenie,“ uvádza sa v manuáli. O výške honoráru, ktorý je klient pripravený zaplatiť, by mal byť opatrovateľ vopred presne informovaný. Z hrubej mzdy musí platiť odvody v Rakúsku. Agentúra by navyše mala presne vysvetliť, s akými výdavkami má opatrovateľ počítať.

Opatrnosť je potrebná aj pri agentúrach, ktoré záujemcovi o opatrovanie telefonicky prisľúbia okamžité sprostredkovanie klienta bez toho, aby ho spoznali, alebo od neho žiadali dokumenty či kvalifikáciu. „Mohlo by ísť o nelegálnu činnosť. Osobné stretnutie je pre obidve strany veľmi dôležité,“ radia odborníci. Agentúry tiež majú povinnosť klientov, ktorým hľadajú opatrovateľa, osobne navštíviť a zistiť celkový rozsah opatrovania. „Pre agentúry, ktorým záleží na kvalite opatrovania, vykonávajú návštevy klientov diplomované zdravotné sestry,“ dodali odborníci.