VIDEO: Rezort práce chce hovoriť o gastrolístkoch s tripartitou

0 657

Bratislava 3. novembra – Ministerstvo práce je naďalej pripravené o možných zmenách v poskytovaní gastrolístkov zamestnancov diskutovať so sociálnymi partnermi. Rezort to uviedol v súvislosti s dnešnými vyjadreniami Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR a Zväzu hotelov a reštaurácií SR, ktorí dlhodobo kritizujú emitentov za zvyšovanie provízií za spätný odkup stravných lístkov.

O akýchkoľvek vylepšeniach systému je ministerstvo pripravené diskutovať najmä so sociálnymi partnermi na pôde tripartity, keďže ich názor reprezentuje státisíce zamestnancov a tisíce prevádzok a zamestnávateľov. Nepovažujeme len za zhodu okolností, že podobný systém funguje v približne 40 vyspelých krajinách už viac ako 50 rokov,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.


Rezort vidí priestor na diskusiu aj o kritizovaných províziách pre emitentov stravných lístkov. „Z pohľadu Zákonníka práce platí, že pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravnej poukážke. Práve tu vidíme priestor na prehodnotenie zo strany rezortu práce. Aké provízie si následne pýtajú predajcovia stravných lístkov od reštaurácií, však Zákonník práce neupravuje, pretože ide o obchodno-právny vzťah, do ktorého štát nezasahuje. Podobne ako v prípade iných neregulovaných segmentov trhu,“ priblížilo ministerstvo.

Poskytovanie stravných poukážok je pritom podľa rezortu práce len jednou z možností zamestnávateľa, ako poskytnúť zamestnancom povinný príspevok na stravovanie. „Zamestnávateľ tak môže urobiť aj vo vlastnej jedálni alebo objednaním stravovacích služieb v zariadeniach, ktoré má v okolí,“ priblížilo ministerstvo. Za hlavný cieľ zakotvenia príspevku na stravovanie do zákona považuje to, aby mala väčšina zamestnancov zabezpečené pravidelné stravovanie. Zväzy však navrhujú, aby mali zamestnávatelia možnosť výberu, či dajú ľuďom hotovosť alebo gastrolístky. Tiež chcú, aby sa legislatívne spresnilo používanie gastrolístkov. „Existencia stravovacích zariadení priamo naviazaných na tzv. menúčka má svoj aspekt v zamestnanosti. Ak by sa napríklad tento príspevok nahradil hotovosťou, znamenalo by to postupný zánik tohto benefitu pre zamestnanca. Sme presvedčení, že na prvý pohľad rozumne znejúca alternatíva hotovosti by sa postupne stratila v samotnej mzde, nikto by nevedel zaručiť jej priebežnú valorizáciu, ani uchrániť ju pred exekúciou,“ uviedol rezort práce.

Podľa ministerstva, ak by aj zamestnanci dostali príspevok na stravovanie vo forme finančného vyjadrenia, prevažná väčšina zamestnancov by ho použila na čokoľvek a vytratil by sa samotný obedový návyk, ktorý stravné lístky trvalo priniesli.

Rezort práce je tiež presvedčený, že výhrady by mohli mať aj zamestnanci, ktorí sa stravujú v závodných jedálňach. „Voľný finančný príspevok by logicky začali požadovať aj oni, čím by zároveň začali postupne zanikať aj fungujúce jedálne a stravovacie zariadenia. Nahradenie príspevku na stravovanie hotovosťou by bolo v rozpore s jeho účelom, ten by tým stratil akýkoľvek význam. Preto návrhy dlhodobo označujeme za ‚salámovú metódu‘ postupného riešenia dlhodobo nadobudnutých benefitov pre zamestnancov, ktorá by v konečnom dôsledku opäť len zlacnila náklady na zamestnanca,“ dodal tlačový odbor.