Švédsko Riksbank sadzby úrokové zníženie neèakané

Guvernér centrálnej banky vo Švédsku.