VIDEO: Na výške minimálnej mzdy sa sociálni partneri nedohodli

0 593

Novelou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov (NRO), ktorou sa dnes na svojom rokovaní zaoberala Hospodárska a sociálna rada (HSR) SR, by sa ich počet mal zvýšiť na 17. Uviedol to dnes v rámci rokovania tripartity splnomocnenec vlády pre NRO Anton Marcinčin. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2018.

„V návrhu (novely zákona) mám tri oblasti, ktoré považujem za dôležité. Po prvé, zníženie koeficientu (z 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5-násobok, pozn. TASR) pre vznik nároku najmenej rozvinutého okresu, kde nám vďaka tomuto pribudne Bardejov, Medzilaborce, Snina a Košice-okolie, keďže Gelnica už podľa súčasného zákona od 1. júla je najmenej rozvinutým okresom. Spolu by ich bolo 17,“ priblížil Marcinčin.

Druhým bodom v novele podľa neho je, že fyzické osoby-živnostníci, malí podnikatelia by mali možnosť stať sa príjemcami regionálneho príspevku. „Tretí bod, ktorý ešte ďalej riešime po minulotýždňovej vláde, je zásadné zjednodušenie poskytovania regionálneho príspevku. Táto požiadavka je naša, je aj vládna. Minulý týždeň sa o tom veľmi dôkladne diskutovalo na vláde. Celý systém musíme výrazne zjednodušiť, inak sa nám stane, že z nejakých 20 miliónov eur, ktoré sme mali v rozpočte na regionálny príspevok na roky 2016 a 2017, ešte stále disponujeme sumou takmer 17 miliónov eur. Toto, samozrejme, nie je účelom, toto by netešilo ani nové najmenej rozvinuté okresy,“ doplnil.

 

Po rokovaní tripartity hovorí Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Kľúč k rýchlejšiemu čerpaniu regionálneho príspevku je podľa Marcinčina v tom, že ho treba chápať ako príspevok a nie ako dotáciu. „Technické detaily práve v týchto dňoch diskutujeme hlavne s ministerstvom financií, ktoré túto úlohu získalo aj uznesením vlády. Chceme využiť možnosti príspevku na to, aby na jednej strane sme veľmi dobre vedeli, na čo financie majú byť použité a na druhej strane, aby proces netrval šesť a viac mesiacov,“ dodal splnomocnenec.

 

Po rokovaní tripartity informuje viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová

HSR sa okrem zákona o podpore NRO dnes zaoberala aj návrhom nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018 – jej výška by mala predstavovať 480 eur. Tripartita prerokovala aj novelu zákona o ochrane osobných údajov, novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, novelu zákona o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. HSR sa tiež zaoberala aj materiálom Poštová politika do roku 2021.