VIDEO: Modely využitia Rómov na trhu práce budú hľadať v projekte

0 669
Ilustračné foto. TASR - archív

Bratislava 3. júla (TASR) – Rómovia sú ekonomickým potenciálom i sociálnym kapitálom pre starnúcu Európu. To je hlavné posolstvo medzinárodného projektu „Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje“, ktorý jeho zástupcovia predstavili na dnešnej tlačovej konferencii.

Slovensko je jednou z ôsmich krajín východnej a juhovýchodnej Európy, kde sa medzinárodný projekt realizuje. Partnermi na slovenskej strane je nezisková organizácia ETP Slovensko, občianske združenia (OZ) Ľudia v Tatrách a Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV).

„Cieľom je pripraviť inovatívne pilotné projekty vedúce k efektívnemu začleňovaniu Rómov na pracovný trh, vrátane zvyšovania ich kvalifikácie a na základe týchto projektov navrhnúť odporúčania pre nové modely inštitucionálnej spolupráce v celom procese,“ uviedol zástupca neziskovej organizácie ETP Slovensko Miroslav Pollák. Poukázal na to, že všeobecne vnímaným faktom je, že rómske obyvateľstvo predstavuje nevyužitý potenciál na trhu práce.

„Chceme poukázať na možnosti toho, ako práve na lokálnej úrovni možno búrať bariéry medzi prácou a medzi tými, ktorí pracovať chcú,“ uviedol Richard Filčák z Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Zámerom je preto spojiť úsilie neziskových organizácií, pomáhajúcich inštitúcií, samotných ľudí z rómskej komunity a samospráv.

„Pilotné projekty budeme realizovať v okrese Lučenec, Kežmarok a na košickom sídlisku Luník IX,“ spresnila Andrea Hagovská z OZ Ľudia v Tatrách. „Budú zameranie na rozvíjanie inklúzie v oblasti práce, vzdelávania a bývania,“ spresnila.V slovenskom projekte zamýšľajú jeho autori vytvoriť centrum, kde by bolo možné zhodnotiť ich zručnosti a predpoklady pre využitie na pracovnom trhu. V ďalších krokoch potom vytvoriť možnosti doplnenia kvalifikácie, vzdelania pre účastníkov, ale aj aktívne vyhľadávať možnosti ich uplatnenia na pracovnom trhu, v prvej línii i prostredníctvom krátkodobých pracovných možností,“ uviedla Hagovská. Slúžiť by na to mala „Flexi karta“, zoznam overených pracovných zručností a kompetencií, ktoré môžu zamestnávatelia využiť. „Aktívne chceme preto aj so zamestnávateľmi vo vybraných okresoch komunikovať o možnosti zamestnávať Rómov, v tomto smere chceme komunikovať a spolupracovať aj s úradmi práce,“ vysvetlila Hagovská.

Keďže je SR jednou z ôsmich krajín zapojených do projektu, súčasťou projektu je aj komparácia jednotlivých projektov a ich prínosu v jednotlivých krajinách, výmena a zdieľanie skúseností.

Projekt je realizovaný od 1. januára 2017 do 30. júna 2019 v SR, Českej republike, Maďarsku, Srbsku, Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku a Ukrajine. Projekt je financovaný v rámci Stratégie EU pre dunajský región, program Interreg EÚ na podporu spolupráce a rozvoj krajín strednej Európy so zameraním na sociálne inovácie. Rozpočet medzinárodného projektu je dva milióny eur, podiel pre aktivity v SR je približne desať percent celkového rozpočtu.