VIDEO: Autoškoly: Vodičáky sú drahšie kvôli novému systému

0 990
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava – Štát nariadil autoškolám, aby mali vlastné cvičisko, trenažér aj GPS navigáciu v každom motorovom vozidle. Výsledkom týchto opatrení by malo byť viac lepšie pripravených absolventov autoškôl, čím by sa znížila nehodovosť, pod ktorú sa podpisujú aj noví vodiči na cestách.


Ako TABLET.TV informoval tlačový odbor ministerstva dopravy, legislatívne zmeny platné pre autoškoly, ktoré sa týkajú povinnosti, aby autoškoly boli vybavené identifikačným zariadením učebne a trenažéra a identifikačným zariadením výcvikového vozidla, platia od 1. decembra minulého roka. To neplatí ale pre autocvičiská, ktoré sú ako jedna z možností technického vybavenia autoškoly zakotvené ešte v zákone o autoškolách, ktorý nadobudol platnosť pred 11 rokmi.


Lepší prehľad o tom, či sa v autoškolách dodržiavajú učebné osnovy počas výcviku žiakov, má priniesť navigácia nielen v každom vozidle, ale aj v učebni a na trenažéri. Podľa ministerstva dopravy je primárnym cieľom predovšetkým kontrola nad dodržiavaním predpísaného počtu vyučovacích hodín pre výučbu teórie a praktický výcvik. Tie sa v minulosti v praxi nedodržiavali tak, ako by sa mali dodržiavať, pretože prípadné skrátenie výučby nemal kto dokázať.

Podľa dopravného analytika Jána Bazovského takýto systém kontroly nie je úplne efektívny. “Na Slovensku je vyše 700 autoškôl. Keď majú k dispozícii napríklad len po dve vozidlá, 1400 vozidiel monitorovať denne je nezmysel.“

Najväčším problémom zmien v autoškolách je ale podľa inštruktorov autocvičisko, ktoré je pre ne drahé. Mnohé autoškoly doteraz učili cúvať a parkovať provizórne na parkoviskách, a to bez toho, aby museli pozerať na čas, koľko hodín žiak na takomto cvičisku, alebo aj v cestnej premávke, odjazdil.