Viac ako polovica Európanov zmenilo od krízy spôsob nakupovania

0 527
Ilustračné foto
Ilustračné foto

Bratislava – Väčšina Európanov si tento rok želá viac nakupovať ako šetriť. Vyjadrilo sa tak deväť krajín z 12 zahrnutých do najnovšieho prieskumu spotrebiteľov Barometer Cetelem 2015. Štúdia skúmala, ako európski spotrebitelia prežívali krízu od jej začiatku v roku 2009 a ako zmenili svoje správanie. Vyplynulo z nej, že spotreba prešla hĺbkovou premenou, z veľkej časti spôsobenou technologickým rozvojom.

V prieskume 35 % európskych spotrebiteľov vyhlásilo, že majú v úmysle tento rok zvýšiť svoje výdavky. Európania kladú stále cestovanie a voľný čas na prvé miesta svojich nákupných zámerov. Predmetom záujmu je aj domácnosť, rekonštrukčné a renovačné práce či kúpa elektrospotrebičov sú na druhom a treťom mieste. Kúpiť si smartfón a tablet plánujú ľudia vo veku 18 až 30 rokov. Viac než 40 % spotrebiteľov mladších ako 30 rokov má v úmysle kúpiť si tento rok elektrospotrebiče, nábytok a smartfón.

Množstvo aj kvalita

Vyše 60 % Európanov tvrdí, že počas posledných piatich rokov museli zmeniť spôsob nakupovania. Zmeny nastali v množstve i kvalite. Mnohí spotrebitelia, najmä z južnej Európy, začali v kontexte krízy menej nakupovať. Aj 40 % respondentov, ktorí nakupujú v rovnakom množstve ako v minulosti, však priznalo, že ich nakupovanie sa zmenilo. Z prieskumu vyšlo, že 56 % Európanov robí menej impulzívnych nákupov, opak hovoria jedine Nemci.

Okrem kolísania intenzity nákupov sa spotrebiteľské správanie zmenilo hlavne kvalitatívne. Internet a mobilné technológie sa stali kľúčovými činiteľmi spotreby. Až 73 % ľudí ich používa pri nákupoch viac ako pred piatimi rokmi. Spotrebitelia sa hodnotia ako opatrnejší pri sledovaní vlastností výrobkov, ich zloženia či vplyvu na životné prostredie. Pozornosť sa prejavuje v raste spotreby bio či eko výrobkov.

Do popredia sa dostáva tiež tzv. drive, novátorský spôsob nakupovania autom, ktorý dnes vo väčšej miere ako pred pár rokmi využíva 15 % spotrebiteľov. Rozšíril sa aj trh s použitým tovarom. Šiesti Európania z 10 opäť predajú kúpené výrobky a dvaja z troch si tento tovar kúpia. Nákupom cez internet odoláva len 15 % oslovených.

Nakupovanie online

Prieskum ukázal, že čas venovaný nákupom rastie práve vďaka internetu. Ak čas strávený v obchode sa pre takmer 40 % Európanov znížil, ten na internete sa pre každého druhého spotrebiteľa zvýšil. Nakupovanie online by ľuďom uľahčilo viac služieb, ako napríklad popredajné služby alebo dodanie domov. Pri názoroch na obchody dominujú dlhšie otváracie hodiny, lepšia prístupnosť, ergonómia a individualizovaná starostlivosť.

„Potešenie a chuť nakupovať sa v kríze nestratili. Práve naopak, radosť z nákupu je druhým dôvodom pri nákupe nových výrobkov v obchode,“ uvádza štúdia. Vnímanie spotreby ako príležitosti na sociálnu a osobnú identifikáciu ustúpilo. Účasť na podpore ekonomiky a status zaradenia sa do spoločnosti tiež prišli o svoje miesto. Spotreba znamená „urobiť si občas radosť“ a „zabezpečiť si nevyhnutné pohodlie“.

Súvisiace články