Vhodné pracovné prostredie zvyšuje produktivitu zamestnancov

0 607
Ilustračné foto. TASR/Svätopluk Písecký

Z dôvodu zlého zdravotného stavu zamestnancov vznikajú firmám zvýšené personálne náklady. Vplyv pracovného prostredia na zamestnancov je preto kľúčový. Jeho zmenou sa totiž dá napomôcť ich produktivite. Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) upozorňuje na niekoľko skutočností, ktoré môžu pomôcť firme rásť.

BRATISLAVA – Štúdie potvrdzujú, že dizajnové vlastnosti kancelárskych budov majú vplyv na zdravie, pracovnú pohodu a produktivitu svojich užívateľov. „Existuje rozdiel medzi kancelárskym prostredím, ktoré jednoducho nie je škodlivé a tým, ktoré zdravie a duševnú pohodu podporuje, a tak stimuluje produktivitu,“ uviedol predseda predstavenstva SKGBC Pavol Kukura.
Výskumy naznačujú, že v dôsledku lepšej kvality vzduchu v kancelárii sa zvyšuje produktivita o 8 až 11 %. „Je známe, že ak je kvalita vzduchu z rôznych dôvodov nedostatočná, spôsobuje u človeka poruchy sústredenia alebo únavu. Preto sú i ventilačné koncepty navrhnuté tak, aby spoľahlivo distribuovali čerstvý vzduch v objektoch, prirodzenou alebo nútenou výmenou vzduchu,“ vysvetlil Peter Škvaril zo spoločnosti Schüco, ktorá je členom SKGBC.
Tepelná pohoda súvisí so spokojnosťou na pracovisku. Aj minimálna možnosť jej osobnej regulácie môže podľa rady priniesť jednociferné zlepšenie v produktivite. Prispieva k nemu tiež vhodné osvetlenie. Odborníci sa prikláňajú k názoru, že dobrý výhľad patrí medzi významnejšie faktory rastu produktivity, najmä ak ponúka spojenie s prírodou.
Jednou z príčin nespokojnosti užívateľov kancelárií môže byť hluk, keďže spôsobuje nežiaduce rozptýlenie. K faktorom, ktoré majú vplyv na koncentráciu, spoluprácu, diskrétnosť a kreativitu zamestnancov, zaraďuje SKGBC vnútornú dispozíciu. Vzhľad a dojem majú zase vplyv na pohodu a myslenie samotných pracovníkov, ako aj klientov a obchodných partnerov, ktorí do priestoru vstupujú.
Za najlepšiu cestu k lepšiemu zdraviu považuje rada cvičenie, argumentujúc, že výskumy poukazujú na menej vymeškaných dní pre chorobu u tých, čo chodia do práce na bicykli. Riešením je preto napríklad kryté stojisko pre bicykle či sprchy priamo v kancelárskej budove.