V Trenčianskom kraji stúpne počet stredoškolákov technických odborov

0 569
Ilustračné foto. FOTO TASR - Martin Baumann

Trenčín 27. septembra (TASR) – Od budúceho školského roku klesne na stredných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) počet žiakov ekonomických odborov o jedno percento. Počet stredoškolákov v technických odboroch stúpne, počet gymnazistov sa nezmení. Vyplýva to z aktualizácie Strategického rozvoja stredného odborného školstva v TSK na roky 2013 – 2020, ktorú schválili na svojom pondelkovom (26. 9.) zasadnutí poslanci zastupiteľstva TSK.


Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku aktualizáciou stratégie kraj reaguje na potrebu zvýšenia kvality a atraktívnosti stredného školstva a prispôsobenie vzdelávania potrebám trhu práce. Od budúceho školského roka tak budú 63 percent z predpokladaného počtu žiakov tvoriť študenti technických odborov, 20 percent gymnazisti a 17 percent žiaci ekonomických odborov.

Na strategický dokument nadväzuje aj všeobecne záväzné nariadenie (VZN) TSK o určení počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre stredné školy v územnej pôsobnosti kraja pre prijímacie konanie pre školský rok 2017/2018. TSK vo VZN určuje 188 tried prvého ročníka v dennej forme štúdia, z toho 170,5 tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a 17,5 pre stredné školy iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti TSK.

Stratégia tiež určuje maximálne dve prvácke triedy na gymnáziách v menších mestách kraja. Podľa niektorých poslancov to môže mať pre gymnázia v malých mestách likvidačný charakter. „Dnes je financovanie školstva odvodené od normatívov na jedného žiaka. Pri dvoch triedach v jednom ročníku na gymnáziu bude maximálne 240 žiakov. Pri takom počte ten normatív nedáva možnosť, aby tá škola mohla ekonomicky fungovať a nie je možné zabezpečiť zodpovedajúci počet pedagógov. Za dva, za tri roky sa budú v malých mestách musieť gymnázia rušiť,“zdôraznil poslanec a myjavský primátor Pavel Halabrín.

Určenie dvoch tried v každom ročníku je podľa predsedu TSK v prípade gymnázií v malých mestách skôr nádejou na ich záchranu. „Sú dve možnosti. Menej bolestivé je to, že necháme tie gymnázia v menších mestách žiť s dvomi triedami v prvých ročníkoch, alebo je tá druhá možnosť, že každé druhé gymnázium skončí. Tá demografia nepovolí a my stále touto stratégiou reagujeme na požiadavky trhu práce,“ pripomenul Baška.