V súčasnosti až 641.000 ľudí platí minimálne odvody

0 560
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

BRATISLAVA – Takzvaná optimalizácia platieb poistného tak, aby zodpovedali minimálnemu vymeriavaciemu základu, sa v budúcnosti odrazí na nízkych starobných dôchodkoch.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne (SP) v súčasnosti pracuje a odvádza poistné z úrovne minimálnej mzdy 641.000 ekonomicky aktívnych ľudí. Z nich je 491.000 zamestnancov a dohodárov, vyše 140.000 živnostníkov a viac ako 6000 dobrovoľne poistených osôb.

Pri orientačnom výpočte starobného dôchodku sa bral do úvahy živnostník, ktorý sa po celý čas svojho aktívneho života dokázal živiť sám (v rokoch 1984 – 1990 vykonával svoju činnosť na základe povolenia príslušného národného výboru, od roku 1990 podniká na živnostenský list – je samostatne zárobkovo činnou osobou), ale platil poistné na dôchodkové poistenie iba z minimálnych vymeriavacích základov, a ďalej zamestnanec, ktorý počas svojho aktívneho pracovného života dosahoval len minimálnu mzdu. Obaja odpracovali zhodne celkovo 42 rokov. Po výpočte vyšiel živnostníkovi starobný dôchodok vo výške 221,70 eur mesačne a zamestnancovi 229,90 eur. Treba zdôrazniť, že ide o modelové situácie a pri výpočte sa neprihliadalo napríklad na náhradné doby, ktoré majú pozitívny vplyv na sumu starobného dôchodku.

Podľa štatistiky Sociálnej poisťovne priemerná výška starobného dôchodku v mesiaci máj 2015 predstavovala 408,41 eura. V prípade, ak parlament opätovne schváli novú právnu úpravu (inštitút minimálneho dôchodku), živnostník aj zamestnanec z modelových príkladov by mohli získať nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, ktorá by za 42 rokov bola 322,90 eur mesačne.

TASR informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Radovan Stoklasa