V septembri malo povinnosť odpracovať dávku v hmotnej núdzi 50.384 ľudí

0 910
Ilustračné foto. TASR - František Iván

BRATISLAVA – V septembri tohto roka malo povinnosť odpracovať si dávku v hmotnej núdzi 50.384 ľudí. Urobilo tak 24.647 poberateľov a dávku odmietlo odpracovať 2394 ľudí. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.
odľa v súčasnosti platnej legislatívy si občania musia dávku v hmotnej núdzi odpracovať, a to v rámci menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác v rozsahu 32 hodín mesačne.

Úrady práce prostredníctvom svojich koordinátorov zabezpečujú, koordinujú a kontrolujú účasť občanov v hmotnej núdzi pri vykonávaní činností. Koordinátori spolupracujú s obcou, vyšším územným celkom (VÚC), prípadne mimovládnou organizáciou.

V súčasnosti úrady práce spolupracujú s 3924 obcami a organizátormi prác pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi. Ako ďalej vyplýva z údajov ÚPSVR, počet platných uzatvorených dohôd s obcou je 2815 a s organizátormi dobrovoľníckej činnosti je uzatvorených 1107 dohôd. „Po viac ako roku uplatňovania zákona v praxi už majú všetky zúčastnené subjekty, akými sú samospráva, ďalšie organizácie, úrady práce, ale aj samotní poberatelia pomoci v hmotnej núdzi dostatok skúseností, aby boli pracovné činnosti zabezpečené a vykonávané efektívne v prospech komunity, v ktorej poberatelia žijú,“ skonštatoval tlačový odbor ústredia práce.