V roku 2015 bolo v Žilinskom kraji zamestnaných 163.672 fyzických osôb

0 524
Foto: TASR - Milan Kapusta
Žilina – V Žilinskom kraji bolo v roku 2015 zamestnaných 163.672 fyzických osôb. Najvyšší podiel zamestnaných bol v Bratislavskom kraji (24,2 % z celkového počtu zamestnaných osôb), Žilinský kraj bol na treťom mieste s podielom 11,6 %. TASR o tom informovala Katarína Holienčíková z odboru informatiky, registrov a informačných služieb pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Žiline.

Z okresov Žilinského kraja je podľa nej dlhodobo najvyšší podiel zamestnaných v okrese Žilina. „S počtom 56.820 fyzických osôb tvorili v rámci Žilinského kraja viac ako tretinu zamestnancov v kraji. Podiely ostatných okresov sa pohybovali v rozpätí od 1,7 % v Turčianskych Tepliciach do 15,3 % v Martine,“ uviedla Holienčíková.

V podnikoch so zameraním na priemysel pracovalo v Žilinskom kraji 32 % zamestnancov (52.435). Druhý najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti (14,8 %) mali zamestnanci v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidiel a motocyklov (24.273). Zamestnanci v oblasti vzdelávania tvorili 11,3 % (18.493) a podiel zamestnancov v zdravotníctve a sociálnej pomoci dosiahol 8,4 % (13.784).

Z priemyselných odvetví pracovalo najviac zamestnancov vo výrobe motorových vozidiel (8854), pričom tvorili podiel 16,9 %. „Vo výrobe strojov a zariadení bolo 8568 zamestnancov (16,3 %), vo výrobe kovových konštrukcií 4694 zamestnancov (9 %), v dodávke vody 2993 zamestnancov (5,7 %), v dodávke elektriny, plynu a pary 2472 zamestnancov (4,7 %), vo výrobe potravín 2349 zamestnancov (4,5 %),“ doplnila Holienčíková.

Medziročný nárast zamestnanosti dosiahol v Žilinskom kraji 2,9 %. „K výraznejšiemu rastu počtu zamestnancov v rámci ekonomických činností došlo v činnostiach v oblasti nehnuteľností (o 25,1 %) a v odborných, vedeckých a technických činnostiach (o 16,5 %). V kľúčových priemyselných odvetviach Žilinského kraja – vo výrobe motorových vozidiel sa počet zamestnancov oproti roku 2014 zvýšil o 10,7 % a vo výrobe strojov a zariadení sa počet zamestnancov medziročne znížil o 1,1 %,“ dodala Holienčíková.

Zamestnanosť rástla v ôsmich z jedenástich okresov Žilinského kraja. „Najvýraznejšie (8 % a viac) sa zvýšila v Kysuckom Novom Meste a v Čadci. Najpomalšie tempo rastu mala v okresoch Ružomberok (1,3 %) a v Turčianskych Tepliciach (1,6 %). Medziročne klesla zamestnanosť v troch okresoch – o 4,4 % v okrese Bytča, v okrese Liptovský Mikuláš o 2,4 % a v okrese Dolný Kubín o 0,1 %,“ uzavrela Holienčíková.