V roku 2015 bolo v EÚ 17,3 % mladých ľudí bez práce, štúdia či odbornej prípravy

0 548
Ilustračné foto. TASR - Radovan Stoklasa

Brusel 11. augusta (TASR) – V roku 2015 nemalo zamestnanie 17,3 % mladých Európanov vo veku od 20 do 24 rokov, neštudovalo a ani nebolo zapojených do procesu odbornej prípravy. Slovensko bolo mierne nad celkovým priemerom EÚ. Uviedol dnes štatistický úrad EÚ, Eurostat, v predvečer Medzinárodného dňa mládeže (12. 8).

V EÚ žije takmer 90 miliónov ľudí vo veku od 15 do 29 rokov, čo predstavuje 17 % celkovej populácie.

Eurostat upozornil, že podiel NEET (nezamestnaných, neštudujúcich a nepodieľajúcich sa na odbornej príprave) sa zvyšuje s vekom. Celkovo v Európskej únii bolo vlani 6,3 % NEET vo veku 15-19 rokov a až 19,7 % vo vekovej skupine 25-29 rokov.

Vo vekovej skupine 20-24 rokov táto miera vzrástla v poslednom desaťročí z 16,3 % v roku 2006 na 17,3 % v roku 2015.

Podľa členských krajín EÚ podiel NEET je najvyšší v Taliansku (31,1 %) a v Grécku (26,1 %). Obe krajiny zaznamenali najvyšší nárast v tejto kategórii – 9,5, respektíve 9,3 percentuálneho bodu (p.b.). Ďalšími krajinami, kde sa situácia výrazne zhoršila, je Španielsko, Cyprus, Írsko a Chorvátsko.

Slovensko patrí medzi 18 členských krajín EÚ, kde sa vlani situácia zhoršila a podiel NEET bol medzi 14 až 20 %. Priemer EÚ bol 17,3 %, štatistika pre Slovensko uvádza 19,2 % mladých ľudí bez práce, štúdia a odbornej prípravy.

Na druhej strane bolo najmenej mladých ľudí v tejto kategórii v Holandsku (7,2 %) a v Luxembursku (8,8 %).

Najväčší pokles v kategórii NEET bol vlani zaznamenaný v Nemecku (o 9,3 p.b.) a v Bulharsku (-5,3 p.b.).