V prvom štvrťroku sa miera nezamestnanosti v SR znížila na 12,40 %

0 1431
Ilustračné foto. TASR/AP

BRATISLAVA – Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v 1. štvrťroku tohto roka 12,40 %. Medziročne sa znížila o 1,7 percentuálneho bodu (p.b.). Vyplýva to z dnes zverejnených údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

V 1. štvrťroku 2015 klesol počet nezamestnaných podľa výberového zisťovania pracovných síl medziročne o 11,5 % na 339.000 osôb. U mužov klesla nezamestnanosť o 2,6 p. b. na 11,7 % a u žien o 0,6 p. b. na 13,3 %. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2014 klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 2,8 % na 331.500 osôb.

Ako ďalej uviedol ŠÚ SR, vývoj na trhu práce bol ovplyvnený aj znížením počtu osôb nezamestnaných dlhšie ako jeden rok na 205.700 osôb. „Podiel tejto kategórie nezamestnaných na celkovej nezamestnanosti tvoril 60,7 %, čo bolo o 8,1 p. b. menej ako v 1. štvrťroku 2014,“ uvádza sa v štatistikách. Počet krátkodobo nezamestnaných sa zvýšil o 13.900 osôb na 133.200 osôb.

Z hľadiska vekovej štruktúry tvorili najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných osoby vo veku 35 až 49 rokov. Podiel týchto ľudí na celkovej nezamestnanosti predstavoval 33,5 %. Medziročný úbytok nezamestnaných zaznamenala väčšina vekových kategórií, z toho najvýraznejší kategória ľudí vo veku 25 až 34 rokov.

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 20,4 % z celkovej nezamestnanosti. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, a to 21,8 % ľudí. V tomto odvetví sa nezamestnanosť znížila o 9200 osôb. Najviac vzrástla nezamestnanosť vo verejnej správe a sociálnom zabezpečení.

Najvyšší počet nezamestnaných bol pritom zaznamenaný v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.„Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Žilinskom a Nitrianskom. Najvyššia regionálna miera nezamestnanosti bola v Prešovskom kraji. Miera nezamestnanosti sa znížila vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Banskobystrickom,“ informoval ŠÚ SR.

Zdroj: TASR

Foto: TASR/AP