V prípade straty dokladu o PN treba požiadať o kópiu

0 334
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – V prípade straty potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti Sociálna poisťovňa odporúča kontaktovať pobočku, v ktorej je poistenec nemocensky poistený, prípadne podľa miesta pôsobnosti lekára a požiadať o vyhotovenie kópie.

Príslušný posudkový lekár vystaví fotokópie dielov, na ktorých uvedie, že ide o náhradu stratených dielov z potvrdenia o PN-ke. Na základe takto vyhotovených fotokópií si potom žiadateľ uplatní v poisťovni nárok na nemocenské, respektíve náhradu príjmu.

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti má päť častí. Dve z nich zasiela lekár priamo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste pôsobnosti lekára na účely evidencie dočasných pracovných neschopností, ďalšie časti potrebuje žiadateľ k uplatneniu si nároku na nemocenské/úrazový príplatok prípadne náhradu príjmu u zamestnávateľa a jej vyplatenie.

Nárok na dávku si poistenec uplatňuje v tej pobočke Sociálnej poisťovne, v ktorej je nemocensky poistený.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Martin Baumann