V podielových fondoch majú Slováci len necelých 8 % finančného majetku

0 448
Ilustračné foto

Hodnota finančného majetku domácností na Slovensku sa za uplynulých päť rokov zvýšila o takmer polovicu. Väčšinu prostriedkov (61,3 %) si však stále nechávajú na bežných alebo sporiacich účtoch, respektíve terminovaných vkladoch.

Z pohľadu zhodnocovaniu úspor volia Slováci druhý najkonzervatívnejší prístup v EÚ, hneď po Grékoch, ktorí držia dve tretiny (66 %) finančného majetku na termínovaných, sporiacich alebo bežných účtoch. Tradičnejšie produkty preferujú pri zhodnocovaní prostriedkov pomerne výrazne aj Česi. V priemere každú druhú českú korunu (51 %) zhodnocujú týmto spôsobom. Naopak, Švédi, Dáni a Holanďania touto formou zhodnocujú menej ako pätinu svojich úspor. Vyplýva to z posledných štatistík OECD za rok 2016.

Ako druhý najfrekventovanejší nástroj si klienti na Slovensku volili penzijné fondy, do ktorých sústredili v roku 2016 asi 13 % svojich financií. V podielových fondoch mali domácnosti uložených 7,8 % finančného majetku, čo nás radí na 10. priečku spomedzi 22 hodnotených krajín EÚ. Za uplynulých päť rokov sa záujem o tento typ produktu zvýšil, no nedosahuje prudké nárasty z obdobia rokov 2002-2005.

„Pretrvávajúce nízke úroky na bežných či sporiacich účtoch vedú ľudí k tomu, aby zvažovali iné formy zhodnotenia svojich peňazí. Investície do podielových fondov predstavujú príležitosť zhodnotiť peniaze s oveľa väčším výnosom než na depozitoch. Veríme, že zlepšovanie finančnej gramotnosti povedie k nárastu záujmu o investovanie do podielových fondov,“ vysvetľuje Silvia Čechovičová, investičná strategička slovenskej pobočky KBC Asset Management.

V rámci EÚ majú najvyšší podiel finančného majetku v podielových fondoch Belgičania (14,4 %), Španieli (13,4 %) a Taliani (11,5 %).

V cenných papieroch mali Slováci podľa OECD uložené 3 % finančného majetku a v akciách len 0,5 %, čo radí Slovákov na posledné miesto rebríčka. Na druhej strane podiel týchto investícií sa z roka na rok zvyšuje a aktuálne je najvyšší od roku 1999. Na jeho opačnom konci boli obyvatelia Estónska, Fínska a Švédska. Podiel investícií do akcií v týchto krajinách presiahol 36 %.

Vývoj na finančných trhoch je pomerne kolísavý. Pri pohľade na vývoj hlavných typov aktív od roku 1938 možno vidieť, že v dlhodobom horizonte neexistuje výnosnejšie aktívum než sú práve akcie. „Pre porovnanie, úroveň zhodnotenia krátkodobých úložiek, ako sú obľúbené sporenia či terminované vklady, dokázala len málokedy prekonať tempo rastu spotrebiteľských cien,“ približuje Čechovičová.

Podľa nej investovanie je cesta, na ktorej sa treba držať svojho investičného smeru. „Nenechajte sa vykoľajiť prípadnými nárastmi či prepadmi trhov a nepodľahnite emóciám. Pokiaľ váš investičný cieľ zostáva rovnaký, nemáte dôvod meniť investičnú stratégiu a riskovať stratu investovaných prostriedkov,“ zdôrazňuje Čechovičová.