V novej mestskej spoločnosti zamestná mesto Žiar nad Hronom ľudí už od septembra

0 467
TASR/Pavol Ďurčo

Žiar nad Hronom 15. júla (TASR) – Žiarska komunálna spoločnosť, v ktorej chce mesto Žiar nad Hronom dať prácu dlhodobo nezamestnaným ľuďom, by mala začať fungovať už od začiatku septembra.

V auguste bude podľa primátora Petra Antala prebiehať ešte jej dovybavenie materiálno-technickým vybavením. Na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva zároveň schválili žiarski poslanci pre účely spoločnosti kúpu nehnuteľnosti.

Ide o bývalú budovu školy v zaniknutej obci Horné Opatovce, ktorá bola v posledných rokoch využívaná ako stolárska dielňa. Spoločnosť za ňu zaplatí 50.000 eur. Podľa Antala je to cenovo najdostupnejšia nehnuteľnosť, ktorá sa zároveň nachádza v blízkosti mestského Centra zhodnocovania odpadov. Keďže predmetom kúpy bude len nehnuteľnosť, v budúcnosti by chcela samospráva doriešiť do svojho vlastníctva aj prevod pozemkov pod ňou. Primátor ocenil aj to, že sa budova bývalej školy, dostane do majetku mesta.

V novej mestskej spoločnosti by malo od septembra pracovať šesť ľudí, majster a piati pracovníci, ktorí boli vybraní v spolupráci s úradom práce. Pre mesto budú robiť podľa Antala drobné stavebné práce. „Cez zimu bude využité aj to, že je v nehnuteľnosti stolárska dielňa. Chceme sa venovať aj výrobe mestského mobiliáru, ktorý bude v priebehu celého roka osádzaný po našom meste,“ vysvetlil Antal s tým, že pôjde najmä o lavičky a odpadkové koše.

V Žiarskej komunálnej spoločnosti bude mesto zamestnávať dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. V podniku by mali títo ľudia zotrvať určitý čas (9-12 mesiacov), aby sa naučili pracovať, získali pracovné návyky a zručnosti. Potom budú aj s odporučením „posunutí“ k riadnemu zamestnávateľovi.