V januári na Slovensku zbankrotovalo 864 občanov

0 755
TASR/AP

V januári 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 864 osobných bankrotov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), v medziročnom porovnaní s januárom 2017 so 48 vyhlásenými osobnými bankrotmi je to až 18-násobne viac.

„Tohtoročný január je prvým mesiacom, v ktorom boli všetky osobné bankroty vyhlásené už podľa novelizovaného zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Počet osobných bankrotov v januári 2018 sa veľmi tesne priblížil k rekordným číslam z októbra 2017, keď zbankrotovalo 866 obyvateľov Slovenska,“ uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.

V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 214, najmenej v Trnavskom kraji – 43.

Minulý mesiac si v rámci osobného bankrotu oddlženie formou konkurzu zvolilo 854 dlžníkov (98,84 %), 10 dlžníkov (1,16 %) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo iba 36 (4,17 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

Z celkového počtu osobných bankrotov v januári 2018 pripadalo 548 na mužov (63,43 %) a 316 na ženy (36,57 %). Najväčšou skupinou dlžníkov so 179 osobnými bankrotmi boli muži vo veku 40 – 49 rokov. V tomto vekovom rozpätí zbankrotovalo aj najviac žien – 89. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v januári 2018, malo 6,39 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 5,70 % dlžníčok.

TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o.