V EÚ je stále veľa vykorisťovaných pracovníkov, upozorňuje agentúra FRA

0 718
Ilustračné foto. TASR - Tomáš Doboš

BRUSEL – Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) vo svojej najnovšej správe upozornila, že zatiaľ čo EÚ má právne predpisy, ktorými sa zakazujú určité formy závažného pracovného vykorisťovania, zamestnancom pohybujúcim sa v rámci EÚ alebo migrujúcim do EÚ hrozí, že sa stanú jeho obeťami.

Agentúra pripomenula, že bežní spotrebitelia si často neuvedomujú, že potraviny, ktoré jedia, alebo oblečenie, ktoré kupujú, možno vyrobili ľudia, ktorí pracujú v podmienkach neúnosného pracovného vykorisťovania.

Napriek tomu, že sa trestný čin zamestnávania migrujúceho pracovníka za vykorisťujúcich pracovných podmienok trestá v niektorých členských štátoch EÚ maximálnym trestom odňatia slobody na menej ako dva roky, touto trestnou sadzbou sa nezohľadňuje závažnosť predmetných porušení základných práv.

„Vykorisťovanie pracovníkov, ktorí boli hospodárskymi a sociálnymi okolnosťami prinútení súhlasiť s neštandardnými pracovnými podmienkami, je neprijateľné,“ uviedol dočasný riaditeľ agentúry FRA Constantinos Manolopulos. Podľa jeho slov členské štáty EÚ musia vyvinúť viac úsilia pre tvorbu prostredia s nulovou toleranciou závažných foriem pracovného vykorisťovania a zároveň prijať kroky na efektívnejšie sledovanie situácie a trestanie páchateľov.

Nová správa agentúry FRA je prvá svojho druhu, v ktorej sa komplexne skúmajú všetky trestné formy pracovného vykorisťovania v EÚ týkajúce sa pracovníkov pohybujúcich sa v rámci EÚ alebo sťahujúcich sa do nej.

Zo zistení vyplýva, že trestné pracovné vykorisťovanie je rozsiahle v mnohých odvetviach, najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve, hotelových a stravovacích službách, v práci v domácnosti a vo výrobe. Páchatelia sa vystavujú len malému riziku stíhania alebo nutnosti kompenzácie obetí. Táto situácia škodí nielen samotným obetiam, ale aj celkovo ohrozuje pracovné normy.

Hoci sa vykorisťovaní pracovníci nachádzajú na rôznych miestach a v rôznych odvetviach hospodárstva, majú veľa spoločného: veľmi nízke mzdy (niekedy euro na hodinu alebo menej), a predĺžené pracovné dni (12 hodín a viac počas šiestich alebo dokonca siedmich dní týždenne). Súčasná situácia rozšírenej beztrestnosti vznikla aj v dôsledku toho, že obete nenahlasujú v dostatočnom rozsahu svoje prípady buď preto, že sa im v tom bráni, alebo sa nechcú prihlásiť kvôli obave z možnej straty zamestnania.

Prieskum v teréne pre túto správu sa uskutočnil v 21 krajinách EÚ a výskum týkajúci sa právneho a inštitucionálneho rámca pre závažné pracovné vykorisťovanie sa vykonal vo všetkých 28 členských štátoch. FRA uskutočnila celkovo 616 odborných rozhovorov s profesionálnymi skupinami pôsobiacimi v oblasti pracovného vykorisťovania vrátane inšpektorátov práce, polície, sudcov, zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov, vnútroštátnych politických odborníkov a pracovníkov sprostredkovateľských agentúr.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Tomáš Doboš