V Bratislavskom kraji sa vlani priemerná mzda znížila na 1208 eur

0 796
Ilustračné foto. TASR/AP

Bratislava – V Bratislavskom kraji v 1.-3. štvrťroku 2015 dosiahla priemerná mesačná mzda v prepočte na fyzické osoby 1208 eur a medziročne sa znížila o 0,5 %. Údaje z bratislavského pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR sú za podniky s počtom zamestnancov 20 a viac a za organizácie finančného sprostredkovania bez ohľadu na počet zamestnancov.

Podľa ekonomickej činnosti najvyššia priemerná mzda bola v odvetviach informácie a komunikácie (2158 eur), dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1828 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1778 eur). Naopak, najnižšiu mzdu mali zamestnanci v odvetviach ubytovacie a stravovacie služby (644 eur), administratívne služby (705 eur), poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (779 eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka najviac vzrástla mzda v odvetviach umenie, zábava a rekreácia (index 106,8 %) a stavebníctvo (index 105,4 %). Najvyšší medziročný pokles mzdy vykázalo odvetvie činnosti v oblasti nehnuteľnosti (index 89,6 %).

Výrazný rozdiel vo výške priemernej mesačnej mzdy bol tiež z hľadiska vlastníckych vzťahov. V súkromnom sektore dosiahla 1296 eur, z toho najvyššia bola v organizáciách vo vlastníctve medzinárodnom s prevažujúcim súkromným sektorom 1459 eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2014 mzda v súkromnom sektore poklesla o 1,3 %, vo verejnom sektore vzrástla o 1 % na 1048 eur.

Podľa územného hľadiska najvyššiu mzdu mali v okresoch Bratislava IV (1430 eur), Bratislava II (1299 eur) a Bratislava V (1283 eur), najnižšiu v okrese Pezinok (890 eur). Medziročne táto mzda vzrástla v piatich okresoch kraja od 2,4 % v okrese Bratislava IV do 7,5 % v okrese Pezinok. Najviac poklesla v okrese Senec o 4,5 %.