ÚSTREDIE:Agentúry zamestnávania,ktoré neplnia povinnosti, môžu skončiť

0 750
Ilustračné foto, TASR/Pavol Ďurčo
Bratislava 7. mája  – Niektoré agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) na Slovensku pravdepodobne skončia. Nesplnili si totiž svoju zákonnú povinnosť predložiť ústrediu práce správu o svojej činnosti, alebo zamestnancov vlani neprideľovali vôbec. Správu mali zaslať do konca marca tohto roka.

Celkovo malo povinnosť zaslať správu Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) 338 agentúr. ÚPSVR môže agentúre za porušenie zákona o službách zamestnanosti pozastaviť činnosť do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na vykonávanie činnosti. Povolenie na vykonávanie činnosti zruší, ak agentúra neprideľovala dočasných zamestnancov v období jedného roka, v správe o svojej činnosti uviedla nepravdivé údaje alebo porušila zákaz nelegálneho zamestnávania. „Deväť ADZ zaslalo správu, ale neprideľovalo zamestnancov. Desať ADZ správu nezaslalo a päť agentúr zaslalo správu po termíne. Budeme postupovať podľa ustanovenia zákona,“ priblížila pre TASR riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ÚPSVR Jana Lukáčová.

Okrem týchto pochybení niektoré agentúry nedisponovali dostatočným vlastným imaním, ktoré musí byť vo výške najmenej 30.000 eur. „Mnohé ADZ nemajú zverejnené ešte účtovné závierky a mnohé majú podaný odklad daňového priznania. Tieto počty ešte nie sú stanovené,“ doplnila Lukáčová.

Pracovné agentúry musia správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok zasielať ústrediu práce každoročne. Musia v nej uviesť, koľko nových dočasných agentúrnych zamestnancov pridelili užívateľským zamestnávateľom, ale aj to, koľko predčasne ukončilo prácu u užívateľského zamestnávateľa. Taktiež v nej môžu agentúry priblížiť aj problémy z praxe pri prideľovaní dočasných agentúrnych zamestnancov.