Úrazové dávky sa od 1. januára 2017 zvýšia o 2%

0 740
Ilustračná snímka. FOTO: TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) – Od 1. januára 2017 sa zvýšia viaceré druhy úrazových dávok. Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2 %.

O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnou sumou, ktorá sa tiež každý rok valorizuje.
Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 bude vo výške 53.503,20 eura. Na rovnakú sumu sa tiež zvyšuje maximálna suma úhrnu súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí. Maximálna suma náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2017 bude predstavovať 26.751,80 eura.

Maximálna suma náhrady nákladov spojených s pohrebom bude vo výške 2675,70 eura.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.