Úrad práce: Efektívnosť rekvalifikácií nezamestnaných je nad 50 %

0 451
Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Efektívnosť národného projektu REPAS zameraného na rekvalifikácie ľudí je vyššia ako 50 %. Tvrdí to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR na základe údajov zo všetkých 46 úradov práce na celom Slovensku.

Ústredie tak v stredu reagovalo na minulotýždňové zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktoré hovoria o efektívnosti pod 50 % a o tom, že viac ako polovica rekvalifikovaných ľudí si do pol roka nenašla uplatnenie na trhu práce, aj keď absolvovali preškolenie. Tieto zistenia urobil NKÚ na základe preverenia na ôsmich úradoch práce.

„My, keď sme hodnotili obdobie trvania tohto projektu na všetkých úradoch práce na celom Slovensku a všetkých absolvovaných uchádzačov o zamestnanie, tak úspešnosť umiestnenia na trhu práce do šiestich mesiacov nám vyšla na úrovni 52,23 %. Osobne to považujem za pozitívny výsledok,“ uviedol na stredajšom stretnutí s médiami generálny riaditeľ ÚPSVR Marián Valentovič.

Projekt REPAS hodnotí pozitívne aj na základe porovnania s krajinami v rámci V4, kde sa má efektívnosť rekvalifikácií pohybovať na úrovni okolo 50 % až 60 %. „V Maďarsku sa úspešnosť uchádzačov po absolvovaní REPAS-u pohybuje na úrovni 40,4 %. V Poľsku sa v roku 2015 pohybovala na úrovni 48 %, v roku 2016 sa pohybovala na úrovni 52,53 %. Myslíme si, že v porovnaní s krajinami V4, ale aj s inými krajinami, z ktorých máme dostupné informácie, tak vnímame tento nástroj ako skutočne efektívny,“ myslí si Valentovič.

Úrady práce zaznamenali 24.454 požiadaviek na rekvalifikáciu zo strany uchádzačov. Reálne ukončilo kurzy 22.737. „Inštruovali sme úrady, aby sledovali hlavne bežnú cenu na trhu, objektivitu kurzu, aby sme sa nedostali do extrémov po finančnej stránke alebo z hľadiska typu kurzu,“ objasnil generálny riaditeľ.

Rekvalifikačné kurzy pritom využívali najmä ľudia, ktorí sú dlhodobo bez práce, či ľudia vo veku nad 50 rokov. „Takmer trištvrte všetkých uchádzačov, ktorí boli podporení prostredníctvom tohto nástroja, mali istý druh znevýhodnenia. Najviac bolo dlhodobo nezamestnaných, uchádzačov nad 50 rokov, absolventov a zdravotne postihnutých uchádzačov o zamestnanie. Napriek tomu, že vyše 74 % uchádzačov bolo znevýhodnených, tak tá úspešnosť je celoslovensky viac ako 50 %,“ upozornil Valentovič.

Podľa údajov ústredia mali ľudia najväčší záujem o odborné kurzy. „Boli to kurzy SBS, zvárania, kurzy zamerané na opatrovateľské služby, účtovníctvo, dane, financie, odborné, technické a remeselné služby, výpočtovú techniku, jazykové kurzy,“ vymenovala námestníčka sekcie služieb zamestnanosti na ÚPSVR Katarína Dubovanová. Zároveň dodala, že vďaka tomuto projektu si nájdu uplatnenie Rómovia. „Momentálne Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity realizuje kurz, v rámci ktorého chce zamestnávať rómskych občanov ako domovníkov,“ informovala Dubovanová.

Nezamestnaní sa popri rekvalifikácii môžu uchádzať aj o príspevok vo výške 4,64 eura za každý jeden absolvovaný deň kurzu, ktorý im má vykryť náklady na dopravu na daný kurz či na stravu.

Úrady práce majú aj informácie o vzdelaní, dĺžke evidencie na úrade práce, ale aj o tom, ako boli ľudia spokojní s absolvovaným kurzom. „Úradom práce sme predložili dotazník, ktorý majú poradcovia k dispozícii. Sú v ňom uvedené merateľné kritériá na základe žiadosti daného uchádzača. Týmito kritériami sme sa snažili čo najviac obmedziť prípadné zneužitie a zamedziť neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov,“ dodal Valentovič.