Umelé znižovanie odvodov sa podpíše pod nízke dôchodky

0 617
Ilustračné foto. TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Umelo znižovať sociálne odvody sa občanom nevyplatí. Sociálna poisťovňa (SP) upozorňuje, že takzvaná optimalizácia platieb poistného tak, aby zodpovedali minimálnemu vymeriavaciemu základu, sa totiž v budúcnosti odrazí na nízkych starobných dôchodkoch.

Podľa údajov SP v súčasnosti pracuje a odvádza poistné z úrovne minimálnej mzdy 641.000 ekonomicky aktívnych ľudí. Z nich je 491.000 zamestnancov a dohodárov, vyše 140.000 živnostníkov a vyše 6000 dobrovoľne poistených osôb.

Ako ďalej uviedla poisťovňa, pri orientačnom výpočte starobného dôchodku sa bral do úvahy živnostník, ktorý sa po celý čas svojho aktívneho života dokázal živiť sám, teda v rokoch 1984 až 1990 vykonával svoju činnosť na základe povolenia príslušného národného výboru, od roku 1990 podniká na živnostenský list, a teda je samostatne zárobkovo činnou osobou, ale platil poistné na dôchodkové poistenie iba z minimálnych vymeriavacích základov a ďalej zamestnanec, ktorý počas svojho aktívneho pracovného života dosahoval len minimálnu mzdu. Obaja odpracovali zhodne celkovo 42 rokov. Po výpočte vyšiel živnostníkovi starobný dôchodok vo výške 221,70 eura mesačne a zamestnancovi 229,90 eura. SP pritom zdôraznila, že ide o modelové situácie a pri výpočte sa neprihliadalo napríklad na náhradné doby, ktoré majú pozitívny vplyv na sumu starobného dôchodku.

Podľa štatistiky SP priemerná výška starobného dôchodku v máji tohto roku predstavovala 408,41 eura. Tým, že parlament schválil novú právnu úpravu, ktorým je zavedenie inštitútu minimálneho dôchodku, živnostník aj zamestnanec z modelových príkladov by mohli získať nárok na zvýšenie sumy starobného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku, ktorá by za 42 rokov bola 322,90 eura mesačne.

Zdroj: TASR

Foto: TASR – Martin Baumann